Activeren voor CGM HUISARTS

Waaraan ziet u dat u de beschikking heeft over NHGDoc? Als u tijdens het spreekuur de patiënt uit de agenda oproept, wordt het dialoogvenster “Deelcontact” geopend. U ziet links bovenaan de NHGDoc knop, wat inhoudt dat u NHGDoc kunt gebruiken.

Ziet u deze knop niet verschijnen? Dan moet de helpdesk van CGM een token aanmaken en invoeren in uw HIS. Hiervoor kunt u contact opnemen met helpdesk.nl@cgm.com.