Astma

In de gereviseerde NHG-Standaard Astma bij volwassenen (2015) zijn een aantal belangrijke zaken veranderd. Zo is de vaste afkapwaarde van 0.7 vervallen en wordt persisterende obstructie vastgesteld bij een waarde kleiner dan het 5e percentiel van de referentiepopulatie. Ook vormt de mate van astmacontrole (onderverdeeld in goed, gedeeltelijk, slecht) de basis voor het beleid. NHGDoc ondersteunt u bij deze veranderingen en biedt u daarbij de vele voordelen van automatisering. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Bekijk hier een voorbeeld alert

Het domein Astma in NHGDoc is gebaseerd op de NHG-Standaard Astma bij volwassenen (derde herziening, 2015).