Atriumfibrilleren

Een van de grootste risico’s van atriumfibrilleren is het doormaken van een ischemisch cerebrovasculair accident (CVA). Een belangrijk deel van de behandeling bestaat dan ook uit het voorkomen hiervan, middels antitrombotische medicatie. Door het hanteren van de nieuwe CHA2DS2-VASc-score (risicoscore voor het inschatten van het risico op een ischemisch CVA) , is de indicatie voor antitrombotische medicatie aanmerkelijk verruimd. Een gevolg hiervan is dat veel patiënten nog geen antitrombotische medicatie ontvangen, terwijl dit met de toepassing van de nieuwe risicoscore wel is geïndiceerd. NHGDoc ondersteunt u bij het opsporen van deze patiënten, door een automatische berekening van de CHA2DS2-VASc-score en daarop aansluitende adviezen. Daarnaast helpt NHGDoc met het identificeren van patiënten waarbij er juist sprake is van overbehandeling of van aanwezige absolute contra-indicaties voor antitrombotische medicatie.  Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Bekijk hier een voorbeeld alert

Het domein Atriumfibrilleren in NHGDoc is gebaseerd op de NHG-Standaard Atriumfibrilleren (2013). Het NHG heeft toegezien op de vertaling van de richtlijn naar de digitale adviezen in NHGDoc.