COPD

In de gereviseerde NHG-Standaard COPD (2015) zijn een aantal belangrijke zaken veranderd. Zo is de vaste afkapwaarde van 0.7 vervallen en wordt persisterende obstructie vastgesteld bij een waarde kleiner dan het 5e percentiel van de referentiepopulatie. Ook wordt de ernst van COPD niet meer alleen bepaald door de mate van luchtwegobstructie, maar door de ziektelast; een combinatie van klachten en beperkingen, frequentie van exacerbaties en de voedingstoestand. NHGDoc ondersteunt u bij deze veranderingen en biedt u daarbij de vele voordelen van automatisering. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Bekijk hier een voorbeeld alert

Het domein COPD in NHGDoc is gebaseerd op de NHG-Standaard COPD (derde herziening, 2015).