CVRM

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de oorzaak van maar liefst 30% van alle sterfte. Vroegtijdige identificatie van patiënten met HVZ en optimale behandeling zorgen voor een verminderd risico op complicaties en sterfte als gevolg van HVZ. NHGDoc ondersteunt u bij de identificatie en behandeling van risicopatiënten. Vanwege het multifactoriële karakter van het risico op HVZ is het samenvattende overzicht dat NHGDoc biedt prettig om te gebruiken. Daarbij wijst NHGDoc u op zaken die snel over het hoofd kunnen worden gezien, zoals potentieel bloeddrukverhogende medicatie of aanwijzingen voor secundaire hypertensie. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Bekijk hier een voorbeeld alert

Noot: De diagnostiek van diabetes mellitus type 2 is in NHGDoc ondergebracht in het domein CVRM. Indien de diagnose diabetes mellitus type 2 is vastgelegd middels een ICPC-code of er bloedglucoseverlagende middelen worden voorgeschreven vindt u verdere adviezen met betrekking tot diabetes onder het tabblad DM type 2.  

Het domein CVRM in NHGDoc is gebaseerd op de NHG-Standaard Cardiovasculair
risicomanagement M84 (Tweede herziening, jan 2012)
. Het NHG heeft toegezien op
de vertaling 
van de richtlijn naar de digitale adviezen in NHGDoc.