Diabetes Mellitus type 2

Het doel van de diabeteszorg is het voorkomen of vertragen van complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nefro-, retino– en neuropathie en het verminderen van eventuele klachten.  Een goede regulatie van de bloedglucosewaarden, maatregelen om cardiovasculaire risicofactoren gunstig te beïnvloeden en een periodieke controle van nieren, ogen en voeten, zijn hierbij belangrijk. Dit alles vereist een gestructureerde aanpak. NHGDoc ondersteunt u op al deze punten en geeft adviezen die zowel zijn afgestemd het multifactoriële karakter van deze ziekte als de persoonlijke kenmerken van de patiënt. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Bekijk hier een voorbeeld alert

Noot:
  1. Momenteel worden de adviezen in NHGDoc aangepast op de partiële herziening van de NHG-Standaard (paragraaf Bloedglucoseverlagende middelen). De huidige adviezen in NHGDoc zijn nog gebaseerd op de NHG-Standaard Diabetes Mellitus uit 2013.
  2. De diagnostiek van diabetes mellitus type 2 is in NHGDoc ondergebracht in het domein CVRM. Indien de diagnose diabetes mellitus type 2 is vastgelegd middels een ICPC-code of er bloedglucoseverlagende middelen worden voorgeschreven vindt u verdere adviezen met betrekking tot diabetes onder het tabblad DM type 2.  

Het domein DM2 in NHGDoc is gebaseerd op de NHG-Standaard Diabetes mellitus (Derde herziening, 2013). Het NHG heeft toegezien op
de vertaling 
van de richtlijn naar de digitale adviezen in NHGDoc.