Fractuurpreventie

Patiënten ouder dan 50 jaar met een wervelfractuur of een recente niet-wervelfractuur hebben een 2 tot 5 maal verhoogd risico op een volgende fractuur. Van de huisarts wordt gevraagd om bij deze patiënten (indien nog niet bepaald) een risico-inventarisatie te maken op basis van beeldvormende diagnostiek en een valrisico inventarisatie. NHGDoc ondersteunt u bij het maken van deze risico-inventarisatie en geeft hierop aansluitende adviezen. Zo kunt u gericht actieve preventie toepassen bij patiënten met een sterk verhoogd fractuurrisico. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Bekijk hier een voorbeeld alert

Noot: In de NHG-Standaard wordt aangegeven dat alleen bij recente niet-wervelfracturen die zijn ontstaan door een val of kleiner trauma een pro-actief beleid nodig is ten aanzien van een verhoogd risico op een volgende fractuur. NHGDoc heeft geen inzage in de oorzaak van een fractuur en geeft daarom bij alle niet-recente wervelfracturen in de afgelopen 2 jaar een advies. 

Het domein Fractuurpreventie in NHGDoc is gebaseerd op de NHG-Standaard Fractuurpreventie
M69 (Tweede herziening, oktober 2012). Het NHG heeft toegezien op de vertaling
van de richtlijn naar de digitale adviezen in NHGDoc.