Hartfalen

Vroegtijdige opsporing en adequate behandeling van hartfalen kunnen symptomen en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren en het risico op niet-fatale en fatale events verkleinen. NHGDoc ondersteunt u bij het opsporen van aanwijzingen voor en uitlokkende factoren van hartfalen en geeft medicamenteus advies op maat. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Bekijk hier een voorbeeld alert

Het domein Hartfalen in NHGDoc is gebaseerd op de NHG-Standaard Hartfalen M51 (Tweede herziening, juli 2010). Het NHG heeft toegezien op de vertaling
van de richtlijn naar de digitale adviezen in NHGDoc.