Kindcheck

Het kindcheck-alert in NHGDoc ondersteunt u bij het tijdig signaleren van een mogelijk risico op kindermishandeling. Deze signalering vindt plaats op basis van oudersignalen in het dossier van een patiënt. Worden er in het dossier zaken als huiselijk geweld, een suïcidepoging of alcohol- en/of drugsmisbruik gevonden, dan krijgt u een alert om de (wettelijk verplichte) kindcheck uit te voeren.

In het alert bevindt zich tevens aanvullende informatie zoals het telefoonnummer van Veilig Thuis en het Stappenplan Kindermishandeling van de KNMG. Zo heeft u altijd de benodigde informatie bij de hand en snel inzicht in welke stappen u kunt of moet zetten bij een vermoeden op kindermishandeling.

Bekijk hier een voorbeeld alert