Maagbescherming

Maagzuurremmers worden in veel gevallen voorgeschreven zonder dat hier (nog) een goede indicatie voor bestaat. Onnodig chronisch gebruik van protonpompremmers (PPI’s) kan atrofische gastritis veroorzaken met bijbehorend risico op maagcarcinoom. NHDoc helpt u patiënten op te sporen die onterecht langdurig een PPI gebruiken of die  juist een indicatie hebben voor een maagbescherming wegens een maagcomplicatie in de voorgeschiedenis. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Bekijk hier een voorbeeld alert

Noot: NHGDoc controleert niet op indicaties voor chronisch PPI-gebruik. Deze indicaties kunnen momenteel onvoldoende  gecodeerd worden middels een ICPC-code en zijn daarom niet goed te controleren door NHGDoc. 

Het domein Maagbescherming in NHGDoc is gebaseerd op de NHG-Standaard Maagklachten M36, onderdeel
Maagbescherming (Derde herziening, jan 2013). Het NHG heeft toegezien op de vertaling
van de richtlijn naar de digitale adviezen in NHGDoc.