Polyfarmacie

Het wordt steeds vaker van u als arts verwacht een structurele medicatiebeoordeling uit te voeren bij polyfarmaciepatiënten. Dit vraagt van u de nodige tijdsinvestering.

NHGDoc ondersteunt u bij het identificeren van patiënten ouder dan 65 jaar met polyfarmacie. Daarbij voert NHGDoc voor u een screening uit op basis van de zogenaamde STOPP- en START-criteria (STOPP staat voor “Screening tool of older person”s prescriptions” en START staat voor “Screening tool to alert doctors to right treatment”). Dit screeningsinstrument wordt in de multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen aanbevolen als screeningsinstrument bij de farmacotherapeutische analyse.

De STOPP- en START-criteria geven op basis van concrete evidence based aanbevelingen een overzicht van welke medicatie potentieel gestopt kan worden, maar ook welke nieuwe medicatie u kan overwegen te starten. Zo voorkomt u zowel over- als onderbehandeling bij ouderen. Het overzicht van de STOPP- en START-criteria in het NHGDoc alert kunt u handig gebruiken tijdens het FTO met de apotheker. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Bekijk hier een voorbeeld alert

Bekijk deze instructievideo

Het domein Polyfarmacie is gebaseerd op de laatste herziene versie van de STOPP- en START-criteria uit 2015 en de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen uit 2012.