Schildklier

Een uitgesproken beeld met klassieke symptomen van een schildklierfunctiestoornis komt in de praktijk zelden voor. Vaak presenteert een patiënt zich met vage klachten, die niet eenvoudig zijn te herkennen. NHGDoc verzamelt alle gegevens uit het dossier en detecteert alle aanwijzingen en vastgelegde klachten die kunnen wijzen op een te trage dan wel te snel werkende schildklier. Daarbij ondersteunt NHGDoc bij het onderscheiden van onderliggende diagnoses aan de hand van laboratorium-uitslagen. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Bekijk hier een voorbeeld alert

Het domein Schildklier in NHGDoc is gebaseerd op de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen M31
(Tweede herziening, juli 2013). Het NHG heeft toegezien op de vertaling
van de richtlijn naar de digitale adviezen in NHGDoc.