Lay-out en navigatie van NHGDoc

Zo snel mogelijk én makkelijk toegang tot de adviezen. De lay-out en navigatie van NHGDoc zijn zo ingericht om dit te bewerkstelligen, zodat u vervolgens kan bepalen of u actie wilt ondernemen.

In het menu bovenin het advies ziet u als eerste “Start”. Hiermee gaat u naar de startpagina waar u in één oogopslag ziet wat er speelt bij uw patiënt. Per domein (DM2, COPD, Polyfarmacie etc.) en per categorie (dossier, beleid, medicatie) ziet u in een totaaloverzicht het aantal adviezen voor de patiënt waarvoor u het patiëntendossier hebt geopend.

Uitleg tabbladen onder “Alert”
In het NHGDoc alert ziet u de tabs van de NHGDoc domeinen waarover NHGDoc informatie voor u heeft. De NHGDoc domeintabs zijn als volgt gegroepeerd: eerst niet-chronisch dan chronisch en daarna de eventueel door u uitgezette domeinen. De laatste zijn te herkennen aan de “uitgegrijsde” tabs. NHGDoc geeft alleen de tabbladen van de categorie weer waar informatie over is.

Via de tabbladen Een NHGDoc advies bestaat uit drie categorieën: dossier, beleid en medicatie.

Navigeren
In het menu rechtsboven kunt u gemakkelijk navigeren tussen “Startpagina”, “Alert”, “Rapportage” en “Mijn NHGDoc”. Daarnaast kunt u met “Feedback” vanuit ieder alert direct uw reactie aan ons sturen en kunt u voor meer uitleg naar “Help”.

U ontvangt een NHGDoc alert als er verschillen zijn tussen een in NHGDoc geïmplementeerde NHG-Standaard en het patiëntendossier. In het alert staat een overzicht van de openstaande richtlijngebaseerde acties ten aanzien van dossier, beleid of medicatie.
Het NHGDoc alert, gebaseerd op de NHGDoc domeinen, bestaat uit drie categorieën: dossier, beleid, en medicatie.

Dossier
NHGDoc adviseert hier het dossier aan te vullen met ontbrekende gegevens.

Medicatie
Het medicatieadvies is altijd gebaseerd op de NHG-Standaard.

Beleid
NHGDoc attendeert hier op eventueel te ondernemen acties.

Kenmerken dossier
Onder “Kenmerken dossier” vindt u de gestructureerde informatie die NHGDoc gebruikt voor het geven van informatie in haar adviezen. “Kenmerken dossier” is standaard ingeklapt. Wilt u het uitklappen, dan klikt u op het plusje of op de tekst “Kenmerken dossier”.

In het alert staan standaard de actieregels. Als u op het icoontje achter de actieregel klikt, kunt u de uitleg en de grondslag van deze actie lezen:

Als u een vinkje voor de actieregel zet, verschijnen de volgende buttons bovenaan in het alert:

  • Alertering uitzetten
  • Prioriteit toevoegen
  • Bewust afwijken

Alertering uitzetten
Klikt u op de button “alertering uitzetten” dan komt er voor deze actie geen alert meer voor deze patiënt of voor alle patiënten. Onderaan het alert ziet u het aantal actieregels dat u voor deze patiënt heeft uitgezet. Als u hierop klikt kunt u de alerts per actieregel weer zichtbaar maken. Via het “terugpijltje” gaat u dan weer terug naar het oorspronkelijke alert.

Prioriteit toevoegen
Met deze button kunt u prioriteit toevoegen voor het desbetreffende advies voor deze patiënt of voor alle patiënten. Na het prioriteren van een actieregel, wordt deze voorzien van het icoon voor de actieregel. Vinkt u deze actieregel weer aan, kunt u deze prioriteit weer verwijderen.

Bewust afwijken
Met deze button kunt u instellen dat u bewust wil afwijken van de actieregel voor deze patiënt. Hiermee geeft u aan dat u voor deze actieregel voor deze patiënt wilt afwijken van de NHG-Standaard. U ziet geen gele NHGDoc knop meer bij deze actieregel voor deze patiënt. Onderaan het alert ziet u het aantal actieregels waarvan u bewust bent afgeweken. Als u hierop klikt kunt u door middel van het “terugpijltje” dit per actieregel weer aanpassen.

NB: voor bovengenoemde buttons geldt het volgende. Als u in “Mijn NHGDoc ” voor een specifiek domein de alertinstellingen reset door middel van de link “Reset-instellingen”, worden alle instellingen (voor één specifieke patiënt én voor alle patiënten) voor dit domein inclusief de instellingen op actieregelniveau teruggezet naar de standaardinstelling.

In NHGDoc worden een aantal iconen gebruikt. Hieronder volgt een uitleg van deze iconen.

iconstop

Ziet u voor “Kenmerken dossier” dit symbool, dan attendeert NHGDoc u op een eGFR-waarde die niet als zodanig wordt herkend. Zodra u “Kenmerken dossier ” openklapt, ziet u de toelichting van NHGDoc.

iconPDF

Rechtsboven in het alert ziet u een PDF/print knop. Als u hierop klikt, kunt u het alert in PDF-formaat openen waarna u het kunt printen.

iconradar

Rechtsboven in het alert ziet u een radar-icoon. Als u hierop klikt, ziet u een tekstblok in het NHGDoc alert. Met de AAN/UIT knop kunt u de alertering voor dit NHGDoc domein voor deze patiënt aan- of uitzetten.

iconboekje

Als u klikt op het symbool van het opengeslagen boekje achter de NHGDoc adviesregel in het alert, komt u direct in de geel gearceerde tekst uit de NHG-Standaard die verantwoordelijk was voor deze beslisregel.

Iconen voor de actieregel
Een advies waar u prioriteit aan heeft gegeven voor deze patiënt of alle patiënten.
Een advies met hoge prioriteit.
Een advies met een middelhoge prioriteit.

Klik hier voor de prioriteitsindeling.