CGM HUISARTS (CGM)

Automatische adviesaanvraag

Elke nacht wordt een NHGDoc adviesaanvraag uitgevoerd voor alle patiënten, die voor de volgende dag een afspraak hebben gemaakt en in de agenda staan. Ook als u een afspraak voor een patiënt op de huidige dag in de agenda toevoegt, wordt automatisch een adviesaanvraag uitgevoerd.

Als u tijdens het spreekuur de patiënt uit de agenda oproept, wordt het dialoogvenster “Deelcontact” geopend en ziet u links bovenaan een gele of groene NHGDoc knop. Klik op de gele knop om het advies te bekijken.

Handmatige adviesaanvraag

Tijdens het consult kunt u door middel van het klikken op knop “NHGDoc aanvraag” een NHGDoc advies aanvragen. Deze knop vindt u onderin het dialoogvenster “Deelcontact”. Het advies komt binnen en de kleur van de knop “NHGDoc alert” in het dialoogvenster “Deelcontact” verandert in geel of groen. Klik op de gele NHGDoc knop om het advies te bekijken.

Kleuren van de NHGDoc knop

De NHGDoc knop is geel. Er is een NHGDoc advies van hoge prioriteit (standaard instelling) óf vanaf het prioriteitsniveau dat u heeft ingesteld. Klik op de NHGDoc knop om het advies te lezen.

De NHGDoc knop is groen. Er is een check uitgevoerd en er staat geen NHGDoc advies klaar óf de adviezen zijn van een lager prioriteitsniveau dan wat u heeft heeft ingesteld. Als u op de groene NHGDoc knop klikt heeft u wel toegang tot alle functionaliteit zoals rapportages van NHGDoc.

De NHGDoc knop is blauw. Er is nog geen NHGDoc aanvraag uitgevoerd. U kunt handmatig een NHGDoc advies aanvragen door op de knop “NHGDoc aanvraag” te klikken. Deze knop vindt u onderin het dialoogvenster “Deelcontact”. Er verschijnt dan een gele of groene NHGDoc knop. Voor de betekenis van de groene NHGDoc knop, zie de uitleg hierboven.

De NHGDoc knop is rood. Er is een communicatiefout tussen uw HIS en NHGDoc. Probeer handmatig een advies aan te vragen. Blijft de knop rood? Neem dan contact op met de NHGDoc helpdesk: nhgdochelpdesk@expertdoc.nl

Registreren hoofdbehandelaar

Is uw patiënt onder behandeling bij een specialist? Dan krijgt u geen advies voor deze patiënt als u de specialist noteert in uw HIS, bij de volgende ziektebeelden: astma, atriumfibrilleren, COPD, CVRM, diabetes, hartfalen, osteoporose/fractuurpreventie, schildklieraandoening, nierfalen. U dient dan wel op de juiste plaats in het medisch dossier de hoofdbehandelaar vast te leggen.

Binnen CGM HUISARTS is de hoofdbehandelaar een meting die u vastlegt bij de patiënt via metingen of protocollen.