OmniHis (OH)

Automatische adviesaanvraag

Iedere tien minuten wordt automatisch een NHGDoc adviesaanvraag uitgevoerd voor alle patiënten, die een afspraak hebben gemaakt en in de agenda staan. Als u tijdens het consult het patiëntendossier opent ziet u onder de tab “Journaal” een gele of groene NHGDoc knop. Ziet u een gele NHGDoc knop, dan wordt automatisch het NHGDoc advies geopend, zodra u op deze knop klikt.

Als u het patiëntendossier opent ziet u onder de tab “Journaal” de NHGDoc knop.

omnihisschermgeleknop

Handmatige adviesaanvraag

Hiervoor klikt u op het volgende icoontje omnishisicoonlinkermenu in de linkerbalk.

U krijgt nu drie NHGDoc opties in het volgende scherm:

omnihisautoaanvraag

Voor een handmatige NHGDoc adviesaanvraag kiest u voor de eerste optie: NHGDoc alertaanvraag. U ziet nu een gele of groene NHGDoc knop. Ziet u een gele NHGDoc knop, dan wordt automatisch het NHGDoc advies geopend, zodra u op de gele knop klikt.

Ziet u een grijze NHGDoc knop bij het openen van het patiëntendossier? Dit kan alleen gebeuren als de NHGDoc adviesaanvraag niet automatisch is meegenomen in de batch, omdat er geen afspraak voor vandaag in de Scipio agenda staat voor de betreffende patiënt. Door op de grijze NHGDoc knop te klikken verschijnt er een gele of groene NHGDoc knop. Ziet u een gele NHGDoc knop, dan wordt automatisch het NHGDoc advies geopend, zodra u op de gele knop klikt.

Kleuren van de NHGDoc knop

De NHGDoc knop is geel. Er is een NHGDoc advies van hoge prioriteit (standaard instelling) óf vanaf het prioriteitsniveau dat u heeft ingesteld. Klik op de NHGDoc knop om het advies te lezen.

De NHGDoc knop is groen. Er is een check uitgevoerd en er staat geen NHGDoc advies klaar óf de adviezen zijn van een lager prioriteitsniveau dan wat u heeft heeft ingesteld. Als u op de groene NHGDoc knop klikt heeft u wel toegang tot alle functionaliteiten zoals rapportages van NHGDoc.

De NHGDoc knop is grijs. Dit kan sporadisch gebeuren als de NHGDoc adviesaanvraag niet automatisch is meegenomen in de batch, omdat er voor de betreffende patiënt geen afspraak voor vandaag in de agenda staat. Door op de grijze NHGDoc knop te klikken verschijnt er een gele of groene NHGDoc knop. Ziet u een gele NHGDoc knop, dan wordt automatisch het NHGDoc advies geopend, zodra u op deze gele knop klikt. Voor de betekenis van de groene NHGDoc knop, zie de uitleg hierboven.

De alertknop is rood. Er is een communicatiefout tussen uw HIS en NHGDoc. Probeert u handmatig een advies aan te vragen. Hiervoor klikt u op het volgende icoontje omnishisicoonlinkermenu in de linkerbalk.

U krijgt nu de keuze uit drie verschillende NHGDoc opties. Voor een handmatige adviesaanvraag klikt u op de eerste NHGDoc optie: NHGDoc adviesaanvraag. Krijgt u nog steeds de melding van een communicatiefout? Neem u dan contact op met de NHGDoc helpdesk: nhgdochelpdesk@expertdoc.nl.

Overzicht NHGDoc adviesaanvragen

Het is ook mogelijk een overzicht aan te vragen van reeds afgegeven adviezen voor één patiënt. Hiervoor klikt u op het volgende icoontje omnishisicoonlinkermenu in de linkerbalk.

U krijgt nu de keuze uit drie verschillende NHGDoc opties. U kiest voor optie 2 “NHGDoc alertaanvragen”.
Hier ziet u een voorbeeld van een overzicht met reeds afgegeven alerts voor één patiënt:

omnihisoverzichtpatienten

De betreffende NHGDoc alerts kunt u in dit overzicht in PDF-format openen.

Registreren hoofdbehandelaar

Is uw patiënt onder behandeling bij een specialist? Dan krijgt u geen advies voor deze patiënt als u de specialist noteert in uw HIS, bij de volgende ziektebeelden: astma, atriumfibrilleren, COPD, CVRM, diabetes, hartfalen, osteoporose/fractuurpreventie, schildklieraandoening, nierfalen. U dient dan wel op de juiste plaats in het medisch dossier de hoofdbehandelaar vast te leggen.

U gaat hiervoor via archief>beheer naar het tabblad protocollair.

Op het tabblad protocollair – hieronder getoond – klikt u de regel aan en geef bijvoorbeeld voor alle COPD-patiënten aan of u de hoofdbehandelaar bent.

omnihistabbladprotocolair

U krijgt nu de patiëntenlijst. Ga naar de volgende stap zoals weergegeven in de volgende tab.

Vink de patiënt aan waarvan u de hoofdbehandelaar bent, klik op de groene V en de huisarts staat als hoofdbehandelaar geregistreerd.

omnihispatientenlijstHB