CGM WEBHIS ZORGDOSSIER (ZD)

Automatische adviesaanvraag

In CGM WEBHIS ZORGDOSSIER wordt de automatische adviesaanvraag de “NHGDoc automaat” genoemd. Als u een patiëntendossier opent, wordt er een automatische adviesaanvraag uitgevoerd.
zorgdossierscherm
U ziet binnen enkele seconden de grijze NHGDoc knop veranderen in een gele of groene NHGDoc knop. De gele NHGDoc knop betekent dat er een NHGDoc advies voor u is. Door erop te klikken wordt het advies geopend.

Handmatige adviesaanvraag

U opent het patiëntendossier en ziet rechtsboven een grijze NHGDoc knop.
zorgdossierhandmaanvraag

Als u op de grijze NHGDoc knop klikt, ziet u vervolgens een gele of groene NHGDoc knop. Ziet u een gele NHGDoc knop, dan wordt automatisch het NHGDoc advies geopend.

Kleuren van de NHGDoc knop

De NHGDoc knop is geel. Er is een NHGDoc advies van hoge prioriteit (standaard instelling) óf vanaf het prioriteitsniveau dat u heeft ingesteld. Klik op de NHGDoc knop om het advies te lezen.

De NHGDoc knop is groen. Er is een check uitgevoerd en er staat geen NHGDoc advies klaar óf de adviezen zijn van een lager prioriteitsniveau dan wat u heeft heeft ingesteld. Als u op de groene NHGDoc knop klikt heeft u wel toegang tot alle functionaliteiten zoals rapportages van NHGDoc.

Als u op de grijze NHGDoc knop klikt, ziet u vervolgens een gele of groene NHGDoc knop. Ziet u een gele NHGDoc knop, dan wordt automatisch het NHGDoc advies geopend.

De NHGDoc knop is rood. Er is een communicatiefout tussen uw HIS en NHGDoc. U kunt het patiëntdossier opnieuw openen. Verschijnt er een grijze NHGDoc knop, klikt u hier dan op. U ziet vervolgens een gele of groene NHGDoc knop. Ziet u een gele NHGDoc knop, dan wordt automatisch het NHGDoc advies geopend. Een groene NHGDoc knop betekent dat NHGDoc, voor de op dat moment gedigitaliseerde NHG-Standaarden, geen informatie voor u heeft en er dus geen NHGDoc advies is.

Krijgt u na het heropenen van het patiëntdossier weer de rode knop te zien? Neem dan contact op met de NHGDoc helpdesk: nhgdochelpdesk@expertdoc.nl

Registreren hoofdbehandelaar

Is uw patiënt onder behandeling bij een specialist? Dan krijgt u geen advies voor deze patiënt als u de specialist noteert in uw HIS, bij de volgende ziektebeelden: astma, atriumfibrilleren, COPD, CVRM, diabetes, hartfalen, osteoporose/fractuurpreventie, schildklieraandoening, nierfalen. U dient dan wel op de juiste plaats in het medisch dossier de hoofdbehandelaar vast te leggen.

Het vastleggen van de hoofdbehandelaar is vaak één van de verplichte indicatoren die gevraagd worden voor deelname aan DBC’s. In CGM WEBHIS ZORGDOSSIER kunt u dit registreren in de NHG Prodigmo-protocollen. Via de tool “Uitgebreid zoeken” kunnen aantallen per tijdsperiode met registratie “Hoofdbehandelaar” gezocht worden.

Een voorbeeld wordt aangegeven via de volgende tabs.

Hieronder ziet u een voorbeeld voor DM type II:

zorgdossierHBvb

Na registratie kunt u deze aantallen zoeken via “Uitgebreid zoeken”:
Geef in tabblad “Persoonlijk” aan de zoekcriteria (soort: vaste patiënt, huisarts X).
Geef in tabblad “Algemeen” een vinkje bij “Labwaarden”.
Geef (eventueel) een tijdsperiode aan van de zoekactie.
Kies voor het zoeken op “Code”.
Kies in het alfabet voor de letter “D” (dit is de eerste letter van de code hoofdbehandelaar DM = DMHBTZ).

Ga naar de volgende tab voor het vervolg

zorgdossierHBvb2

Klik op de knop “Zoeken”.
De criteria = huisarts wordt op de regel van de hoofdbehandelaar getoond:

zorgdossierHBvb3

De Query kan worden bewaard, als u deze vaker wilt gebruiken.
Kies op welke manier u de zoekactie wil verwerken.
Voor een nieuwe zoekactie kiest u “Huidige selectie vervangen”
Degene die aan de zoekcriteria voldoen, worden getoond.
Deze patiënten kunnen worden geprint of geëxporteerd voor verder bewerking.