Gratis content in NHGDoc

De domeinen Kindcheck, Lareb en Werk zijn gratis beschikbaar voor iedereen met een geactiveerde koppeling met NHGDoc. In het algemeen geldt: ziet u een groene of gele NHGDoc knop in uw HIS, dan heeft u automatisch beschikking tot de gratis content. Ziet u geen groene of gele knop? Neem dan de hieronder beschreven acties vermeld bij uw HIS. Ziet u na deze actie nog steeds geen groene of gele knop, neem dan contact op met ExpertDoc via: 010-8503920 of info@expertdoc.nl.

Uit de agenda roept u het dossier op van de patiënt. Vervolgens wordt het dialoogvenster “Deelcontact” geopend. Als u links bovenaan de NHGDoc alertknop ziet dan kunt u NHGDoc gebruiken. Ziet u deze knop niet verschijnen? Dan moet er door de helpdesk van CGM een token aangemaakt worden en ingevoerd worden in uw HIS. Hiervoor kunt u contact opnemen met support@cgmnl-nl.cgm.com
Voor gebruikers van MicroHIS X is toegang tot NHGDoc inbegrepen in het abonnement van het HIS. Als u het patiëntendossier opent, ziet u in het midden van de patiëntenbalk de NHGDoc alertknop. Dit houdt in dat u de beschikking heeft over NHGDoc. Indien u geen alertknop ziet, controleer dan of u onder de menuoptie “Medisch” de optie “NHGDoc alerts weergeven” heeft aangevinkt (zie hieronder):

MH_activatie NHGDoc

Voordat u NHGDoc in OmniHis kunt gebruikten, moet het NHGDoc praktijktoken en het serveradres ingevoerd worden in Scipio. Om de praktijktoken op te vragen neemt u contact op met de helpdesk van OmniHis: 0900-6664447 of helpdesk@omnihis.nl

Vervolgens kunt u deze token als volgt in uw HIS vastleggen:

  1. Selecteer het menu “Archief -> Gebruikers”
  2. Kies het tabblad “Module instellingen”. Klik een eventuele foutmelding weg.
  3. Selecteer het juiste praktijk-record uit de overzichtslijst via de knop OH_knop stap 3
  4. Klik op de wijzig-knop OH_knop stap 4
  5. Vul in het tekstvak NHGDoc het praktijk token en het server adres in.
   • Het serveradres/ Connector URL is: https://nhgdoc.omnihis.nl:443/practice
   • Token: deze krijgt u van OmniHis
  6. Klik op de OK knop om de wijzigingen op te slaan
  7. Herhaal bovenstaande stappen voor de andere praktijk-records

U heeft nu de beschikking over NHGDoc. Als u een patiëntendossier opent, ziet u in het vervolg onder het tabblad “Journaal” een NHGDoc alertknop.

Voor gebruikers van Promedico-ASP is toegang tot NHGDoc inbegrepen in het abonnement van het HIS. Als u het patiëntendossier opent, ziet u rechts in de patiëntenbalk de NHGDoc alertknop. Dit houdt in dat u de beschikking heeft over NHGDoc.
Wanneer u een consult start, ziet u rechts bovenin een NHGDoc alertknop. Dit houdt in dat u beschikking heeft over NHGDoc. Ziet u deze knop niet? Om beschikking over NHGDoc te krijgen dient u te beschikken over een praktijktoken. Controleer of de praktijktoken is ingevuld door te gaan naar “NHGDoc Praktijk instellingen”. U typt hiervoor in de commando-regel binnen TetraHIS: NHGDoc.

TH_Activatie NHGDoc

Controleer of de optie “NHGDoc Actief” is aangevinkt en of er een Praktijk Token is ingevuld. Is het veld bij Praktijk Token leeg , neem dan contact op met ExpertDoc via 010-8503939 of info@expertdoc.nl om een token aan te vragen.

Indien u de token heeft ingevuld, NHGDoc Actief staat aangevinkt en u op “Activeren” heeft gedrukt heeft u beschikking over de gratis content in NHGDoc.

Als u een patiëntendossier opent ziet u rechtsboven de NHGDoc alertknop., wordt er een automatische alertaanvraag uitgevoerd. U ziet binnen enkele seconden de grijze NHGDoc alertknop veranderen in een gele of groene NHGDoc alertknop. Deze automatische NHGDoc alertaanvraag werkt alleen als u het volgende heeft ingesteld. In het menu kiest u voor “Instellingen” > “Beheer” > “Onderhoud gebruikers”. Bij artsen kiest u voor “Autorisatie”. Vervolgens vinkt u onder “Dossier toegang” bij de gebruikers “NHGDoc” aan. U heeft nu toegang tot de gratis content van NHGDoc.