Vergoeding Zorgverzekeraar

Volledige vergoeding NHGDoc
NHGDoc is als een medisch innovatief product aangemerkt binnen segment 3 – de innovatiegelden. Dit betekent dat een zorgverzekeraar de gebruikerskosten van NHGDoc vanuit deze aanvullende prestatievergoeding volledig kan vergoeden.

Kosten collectief
NHGDoc kost € 0,16 per patiënt per jaar wat voor één normpraktijk neerkomt op € 27,50 per maand.

Kosten niet-collectief
NHGDoc kost € 0,23 per patiënt per jaar wat voor één normpraktijk neerkomt op € 41,25 per maand.

Is VGZ, CZ of Zilveren Kruis uw preferente zorgverzekeraar?
Dan komt u in aanmerking voor een volledige vergoeding voor het gebruik van NHGDoc via segment 3.

€ 0,50 per ingeschreven verzekerde per jaar. Let op: dit dient door uw zorggroep aangevraagd te worden! De vergoeding geldt voor 2018 én 2019.
€ 0,44 per ingeschreven verzekerde per jaar. Dit kan door de praktijk zelf aangevraagd worden. De vergoeding geldt voor 2019 én 2020.
Als een regio wil innoveren, dan stelt Zilveren Kruis geld beschikbaar voor via regionale regiotafels. Wendt u zich tot uw regiotafel om te vragen of zij vergoeding aanbieden voor het gebruik van NHGDoc!