Data en Privacy

Data

De NHGDoc alerts zijn gebaseerd op de volgende patiëntgegevens: geboortejaar, geslacht, ICPC-code(s), actuele medicatie, alle meetwaarden van de afgelopen 5 jaar, NHG-codes en gegevens van anamnese en lichamelijk onderzoek.
Deze dataset wordt door NHGDoc op basis van de gedigitaliseerde beslisbomen automatisch herbeoordeeld op de klinische relevantie van de gegevens. Let op: NHGDoc leest geen vrije tekst.

Privacy

Bij het ontwikkelen van NHGDoc staat de privacy van arts en patiënt voorop. NHGDoc werkt met een centrale server waar de alerts realtime kunnen worden gegenereerd. De gegevens die worden uitgewisseld tussen het HIS en deze server worden versleuteld volgens de geldende NEN-normen in de zorg, en zijn niet te herleiden tot een specifieke patiënt. De voor het NHGDoc alert gebruikte patiëntgegevens worden niet opgeslagen.

Voor meer informatie over ons privacy beleid omtrent uw persoonlijke gegevens en de patiëntgegevens adviseren wij u onze privacy policy door te nemen.