LabGuard

Help uw patiënten beter sneller gerichter met LabGuard

Begin 2019 beschikbaar in NHGDoc

Bij uw patiënt is een afwijkende labwaarde geconstateerd. Hoe nu verder? U zoekt naar verklaringen voor deze afwijking. Dit is een tijdrovende klus, waar NHGDoc nu de oplossing voor heeft: LabGuard! Dankzij deze unieke en eenvoudige tool heeft u binnen één klik ondersteuning bij het zoeken naar de oorzaak van een afwijkende laboratoriumbepaling. Dat bespaart veel zoekwerk en dus veel tijd!

Zoekt naar

mogelijke oorzaken die de afwijkende laboratoriumbepaling kunnen verklaren

Bekijkt

symptomen/klachten, diagnoses en mogelijke bijwerkingen van de actuele medicatie die een verklaring kunnen zijn van de afwijkende bloedwaarde

Geeft

adviezen voor het opstellen van een DD en suggesties voor aanvullend onderzoek en alternatieve medicatie

Aanvullingen
 • In LabGuard zijn alle elektrolytstoornissen opgenomen. In de pijplijn zitten: anemie, leverfunctiestoornissen
 • LabGuard is gebaseerd op:
  • alle bijwerkingen in het Farmacotherapeutisch Kompas
  • het SAN Memo-boek
  • het Acute Boekje van de Nederlandse Internisten Vereniging
  • de richtlijn Elektrolytstoornissen van de Nederlandse Internisten Vereniging
Waar vind ik LabGuard?
 • Klik op de NHGDoc knop (te vinden in het patiëntendossier van uw HIS).
 • U komt terecht op de NHGDoc prioriteitenpagina.
 • Klik bovenin bij het menu op “Start”
 • Rechts vindt u de button “LabGuard”.
 • Klik op deze button, LabGuard opent zich nu.