De gele NHGDoc knop

Vanaf 1 januari 2018: alleen nog bij de meest urgente zaken

Tot 31 december 2017 is er in NHGDoc geen onderscheid in belangrijke en minder belangrijke adviezen. Zo heeft het advies “Noteer rookgedrag” op dit moment de zelfde attentiewaarde als “Staak metformine”.

Prioriteitsindeling: hoog, middel en laag
Uit de vele gesprekken die ExpertDoc met de gebruikers heeft gevoerd, komt duidelijk naar voren dat de NHGDoc adviezen een prioriteitsindeling nodig hebben. Samen met het NHG hebben we deze daarom ingedeeld in drie categorieën: hoog, middel en laag.

Alleen geel bij hoge prioriteit
Vanaf 1 januari 2018 zal de NHGDoc knop alleen geel oplichten bij hoge prioriteitsadviezen of bij adviezen waar u als gebruiker zelf prioriteit aan toekent. Bij alleen lage en/of medium prioriteitsadviezen blijft de knop groen. Natuurlijk kunt u alle adviezen, ongeacht prioriteit, teruglezen onder de NHGDoc knop in uw HIS.

Instellingen wijzigen
Uiteraard kunt u altijd de instellingen wijzigen in “Mijn NHGDoc”, waardoor de NHGDoc knop ook geel wordt bij middel en/of laag prioriteitsadviezen.

 Hoog

Het niet bijtijds opvolgen van de openstaande actie kan leiden tot gezondheidsschade bij de patiënt.

Voorbeeld
‘Gecontra-indiceerde medicatie: Staak voorschrift aldosteronantagonist. Bij een daling van de creatinineklaring onder de 15 ml/min wordt geadviseerd een aldosteronantagonist direct te staken.’

 Middel

Het opvolgen van de openstaande actie kan leiden tot gezondheidswinst voor de patiënt.

Voorbeeld
‘Onderzoek of er sprake is van familiaire hypercholesterolemie. Sterk verhoogde cholesterolwaarden kunnen wijzen op familiaire hypercholesterolemie (FH). Een verwijzing naar de internist bij verdenking op FH kan zinvol zijn.’

Laag

Het opvolgen van de actie leidt niet direct tot gezondheidswinst en het niet opvolgen van de actie leidt niet tot gezondheidsschade. De actie is wel gewenst in het kader van protocollaire zorg en monitoring.

Voorbeeld
‘Leg de mate van lichamelijke activiteit vast.’