FAQ algemeen

Voor gebruikers van MicroHIS is er door CSC een collectief abonnement afgesloten. Uw toegang tot NHGDoc is tegen sterk gereduceerd tarief inbegrepen in uw abonnementskosten van uw HIS.
Het invoeren van de hoofdbehandelaar is per HIS verschillend. Informatie over hoe dat te doen vindt u op de informatie pagina”s over de HIS-en via onderstaande link:Link naar HIS-en informatie pagina”s
De actuele medicatie en chronische medicatie die nog actueel zijn, worden meegenomen in de beoordeling van NHGDoc. Voor de chronische medicatie die nog actueel is maakt het niet uit wanneer de medicatie is voorgeschreven. Voor de actuele medicatie leest NHGDoc tot 5 jaar terug.
NHGDoc valt onder “Huisarts prestaties segment 3”. Meer informatie hierover vindt u hier:Vergoeding Zorgverzekeraars
De NHGDoc alerts zijn gebaseerd op de volgende gegevens uit het patiëntdossier:geboortejaargeslachtICPC-codes in het dossieractuele medicatielabuitslagen/meetwaarden van de afgelopen 5 jaar
NHGDoc kijkt in het patiëntdossier bij CVRM naar de meetwaarden van de afgelopen 5 jaar. Meetwaarden ouder dan 5 jaar worden dus niet door NHGDoc meegenomen. Dit kan een verklaring zijn voor de terugkerende CVRM-adviezen.
NHGDoc laat alleen een tabblad voor een bepaald ziektedomein zien wanneer NHGDoc conform de richtlijn iets te melden heeft over het dossier. Is het dossier op orde en kan NHGDoc niets melden op het gebied van Dossier, Beleid of Medicatie dan verschijnt er dus geen tabblad. (n.b. mocht er volgens u wel een reden zijn dat NHGDoc op basis van het patientdossier een melding zou moeten geven, dan horen wij het graag).
Een episode die minder dan 5 jaar geleden is afgesloten, neemt NHGDoc mee. Echter, de implementatie hangt af van wat de richtlijn zegt. Als in de richtlijn alleen wordt gerefereerd aan open episodes, zal NHGDoc de gesloten episodes niet meenemen.
Een patiënt die een CVA heeft gehad waarvan de episode nog open is (ongeacht hoe lang geleden), neemt NHGDoc mee. Als een CVA, ongeacht wanneer deze plaats heeft gevonden, een bepaalde attentiewaarde heeft, wordt deze door de arts niet afgesloten en gaat dan dus ook mee.
In een huisartsenpraktijk is geen patiënt hetzelfde. Hierdoor kan het voorkomen dat u als huisarts in bepaalde gevallen besluit om van de NHG-Standaarden af te wijken. NHGDoc blijft dan toch alerts afgeven. Via “Mijn NHGDoc” kunt u het systeem personaliseren en voor een bepaalde patiënt ervoor kiezen alerts wel of niet te ontvangen. Voor meer informatie gaat u naar de handleiding van NHGDoc in uw HIS.

Staat uw vraag niet in de FAQ algemene lijst of op de specifieke FAQ HIS pagina?

Laat het ons weten via het contactformulier.