Aanmelden pilot Stoppen met roken

Uw mening telt!
NHGDoc is op zoek naar gebruikers die feedback willen geven op een nieuwe module met het thema Stoppen met roken. Deze module ontwikkelen wij in opdracht van het NHG en is onderdeel van de maatregelen die zijn opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord om roken te ontmoedigen.
De adviezen in de module zijn erop gericht de gebruiker te attenderen op (het bespreken van) stoppen met roken bij specifieke patiëntengroepen (zoals zwangeren). Wij vinden het belangrijk dat deze adviezen een toegevoegde waarde bieden in de huisartspraktijk en daarbij goed aansluiten bij de behoefte van onze gebruikers. Uw feedback is dus waardevol.

Wat houdt deze pilot in?
U test gedurende één maand de stoppen met roken-adviezen in de praktijk. Dit houdt in dat u deze adviezen in NHGDoc bekijkt en indien gewenst, toepast. Na een maand ontvangt u een digitale vragenlijst (met circa 10 vragen). Hierin wordt u gevraagd de adviezen in NHGDoc te beoordelen op relevantie en toegevoegde waarde in de praktijk.

Een waardevolle bijdrage leveren aan het domein Stoppen met roken?
Meldt u zich dan aan via het onderstaande formulier. Hartelijk dank!

Naam (*)

E-mailadres (*)

HIS in de praktijk (*)

Praktijk AGB-code (*)