Vergoeding zorgverzekeraar

Wist u dat een een volledige vergoeding voor NHGDoc kan ontvangen?
Lachende vrouw

NHGDoc is als een medisch innovatief product aangemerkt binnen segment 3 – de innovatiegelden. Dit betekent dat een zorgverzekeraar de gebruikerskosten van NHGDoc vanuit deze aanvullende prestatievergoeding volledig kan vergoeden.

Kosten collectief (Promedico-ASP, MicroHIS, CGM Huisarts & Zorgdossier)
NHGDoc kost € 0,16 per patiënt per jaar wat voor één normpraktijk neerkomt op € 27,50 per maand.

Kosten niet-collectief (OmniHis & Bricks Huisarts)
NHGDoc kost € 0,23 per patiënt per jaar wat voor één normpraktijk neerkomt op € 41,25 per maand.

Is VGZ, CZ of Zilveren Kruis uw preferente zorgverzekeraar?
Dan komt u in aanmerking voor een volledige vergoeding voor het gebruik van NHGDoc via segment 3! Klik op uw preferente zorgverzekeraar voor meer informatie.

€ 0,50 per ingeschreven verzekerde per jaar. Let op: dit dient door uw zorggroep aangevraagd te worden! De vergoeding geldt voor 2018 én 2019.

€ 0,44 per ingeschreven verzekerde per jaar. Dit kan door huisarts zelf aangevraagd worden: kies module 31385 ‘beslisondersteunend instrument’. De vergoeding geldt voor 2019 én 2020.

Als een regio wil innoveren, dan stelt Zilveren Kruis geld beschikbaar voor via regionale regiotafels. Wendt u zich tot uw regiotafel om te vragen of zij vergoeding aanbieden voor het gebruik van NHGDoc!

Ondersteuning bij aanvraag

Indien gewenst kunnen wij de zorggroep ondersteunen bij de aanvraag. Neem gerust contact met ons op!

NHGDoc abonnement?

Ga dan naar het aanmeldformulier

Klik hier