CVRM risicocalculator

Met de CVRM risicocalculator in NHGDoc kunt u gemakkelijk het geschatte 10-jaarsrisico op sterfte en ziekte + sterfte aan hart- en vaatziekten (HVZ) van uw patiënt berekenen. NHGDoc vult hierbij informatie over de risicofactoren al zoveel mogelijk automatisch in op basis van de meest recente metingen uit het patiëntdossier. Zo nodig kunt u zelf de meting handmatig invoeren of wijzigen.
Middel 6

NHGDoc vult informatie over de risicofactoren automatisch in, op basis van de meest recente metingen uit het patiëntdossier. Dat scheelt tijd!

Middel 6

Grafiek van 10-jaarsrisico op sterfte en ziekte + sterfte aan HVZ van patiënt én van referentie-patiënt met normaalwaarden.

Middel 6

Mogelijk om metingen aan te passen, om o.a. het effect van leefstijl (bijv. stoppen met roken) en additionele behandelopties (bijv. bloeddrukverlaging) aan de patiënt te laten zien.

Waar vind ik de CVRM risicocalculator?

 • Klik op de NHGDoc knop in uw HIS.
 • Klik rechts bovenin op Home.
 • Aan de rechterkant ziet u button van de CVRM risicocalculator.
 • Klik op de button om de calculator te openen.
CVRM risicotool jan 2021
 • De grafiek toont het 10-jaars risico op sterfte en ziekte + sterfte van de patiënt over het verloop van de tijd, berekend op basis van de automatisch of door uzelf ingevulde waarden. Ook ziet u een grafiek voor een referentiepatiënt met normaalwaarden.
 • Voor patiënten die al ingedeeld kunnen worden in de categorie hoog of zeer hoog op basis van bestaande morbiditeit of risicofactoren, wordt het schuifje ‘(zeer) hoog risico o.b.v. dossier’ op ‘ja’ gezet. U ziet tabel 1 uit de NHG-Standaard in plaats van de grafiek. Ook vindt u een link naar het CVRM advies in NHGDoc, waar u kunt zien waarom de patiënt valt onder één van deze categorieën.

De risicoschatting uit de SCORE-tabel is niet gevalideerd voor patiënten:

 1. met een HVZ
 2. die medicatie tegen HVZ gebruiken
 3. met ernstige chronische nierschade
 4. met diabetes mellitus
 5. jonger dan 45 of ouder dan 65 jaar*
 6. met een systolische bloeddruk lager dan 120 of hoger dan 180 mmHg
 7. met een ratio totaal cholesterol/HDL lager dan 3 of hoger dan 8

*Bij iemand die jonger is dan 40 jaar geldt het 10-jaarssterfterisico van iemand van 40 jaar. Bij een leeftijd boven de 65 jaar wordt het risico weergegeven van een 65 jarige

Veelgestelde vragen (FAQ)

NHGDoc kijkt naar de meest recente waarden van het cholesterol in het afgelopen jaar. Alleen de meest recente cholesterolwaarde wordt getoond.

Is de waarde van de TC/HDL-ratio op een meer recente datum bepaald dan de afzonderlijke waarden van het totaal- en HDL- cholesterol? Dan wordt alleen de waarde van de ratio ingevuld.
Zijn de afzonderlijke
 waarden van het totaal- en HDL-cholesterol recenter bepaald dan de ratio? Dan vult NHGDoc alleen de afzonderlijke waarden in en berekent automatisch de ratio. 

De CVRM risicocalculator opent zich in een nieuw venster na het klikken op de button ‘Risicocalculator CVRM’. Indien u een pop-up blokker heeft ingeschakeld zal er geen nieuw venster openen. Schakel de popup blokker uit of voeg de site van de CVRM risicocalculator toe aan uw lijst van toegestane sites. 

De CVRM risicocalculator vindt u op de Homepagina in NHGDoc. Ga naar het menu bovenin het NHGDoc alert en klik op Home. Klik vervolgens op de button ‘Risicocalculator CVRM’. 

NHGDoc vult alle waarden waar mogelijk automatisch in. Het gaat om:

 • leeftijd;
 • geslacht;
 • systolische bloeddruk;
 • totaal cholesterol;
 • HDL-cholesterol;
 • TC/HDL ratio;
 • roken;
 • aanwezigheid van reumatoïde artritis;
 • aanwezigheid van antihypertensiva of lipidenverlagende medicatie. 

Omdat de leeftijd in NHGDoc wegens privacy redenen wordt afgerond naar halve jaren, kan het zijn dat deze iets afwijkt van de daadwerkelijke leeftijd van de patiënt.  

NHGDoc vult ‘nee’ in bij roken indien de patiënt nooit of voorheen gerookt is, of indien het onbekend is of de patiënt rookt (er zijn geen waarden ingevuld). Indien er een meting is gevonden in het dossier, ziet u ook een datum erbij vermeld staan. 

NHGDoc vult ‘nee’ in bij reumatoïde artritis indien er geen episode voor RA wordt gevonden in het dossier. 

NHGDoc heeft in het dossier van de patiënt een hart- en vaatziekte, diabetes mellitus (en eventueel daarmee gepaard gaande orgaanschade), ernstige chronische nierschade en/of extreem verhoogde risicofactoren gevonden. Op basis hiervan kan een risicocategorie aangewezen worden, zonder dat deze geschat hoeft te worden met behulp van de SCORE-tabel. 

Wordt er een zeer hoog of hoog risico door NHGDoc afgeleid uit het dossier? Dan ziet u respectievelijk de categorie zeer hoog of hoog van tabel 1 uit de NHG-Standaard. Zet u zelf de optie (zeer) hoog risico op ‘ja’? Dan ziet u beide categorieën uit tabel 1. 

De SCORE-berekening is gevalideerd voor patiënten met een leeftijd van 45 tot 65 jaar. Onder 45 jaar en boven de 65 jaar is de risicoberekening niet meer gevalideerd. Hierdoor kan de risicoberekening niet plaatsvinden.

De SCORE-berekening is gevalideerd voor bloeddruk waarden tussen de 120 en 180 mmHg. Onder de 120 en boven de 180 mmHg is de risicoberekening niet meer gevalideerd. Hierdoor kan de risicoberekening niet plaatsvinden.

De SCORE-berekening is gevalideerd voor bloeddruk waarden tussen de 3 en 8. Onder de 3 en boven de 8 is de risicoberekening niet meer gevalideerd. Hierdoor kan de risicoberekening niet plaatsvinden.