Opstarten monitoring tool t.b.v. deprescribing

Een significant deel van de geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames wordt veroorzaakt door intensieve behandeling met antihypertensiva. Vooral bij kwetsbare ouderen (75 jaar en ouder met een verminderde conditie) is het de vraag of een verminderd risico op hart- en vaatziekten opweegt tegen de risico’s op bijwerkingen van deze geneesmiddelen. Daarom startte het Erasmus MC het onderzoek ‘Aanpak van overbehandeling met bloeddrukverlagers bij ouderen via een klinische beslisregel’. In dit onderzoek worden hoog-risico patiënten geïdentificeerd met behulp van een klinische beslisregel in NHGDoc. Vervolgens kan de huisarts in overleg met de patiënt starten met een afbouwprotocol, vanzelfsprekend onder goede bewaking en met waar nodig hervatting van de bloeddrukverlager.

Stap 3 - Stappenplan activeren Deprescribing tool

U bent aangekomen bij stap 3 in de handleiding “Stappenplan activeren Deprescribing tool”. Hieronder krijgt u stap voor stap uitleg over het dagelijks aanzetten van de monitoring tool in NHGDoc. De monitoring tool maakt het mogelijk dat u de pop-ups ontvangt.