Opstarten monitoring tool t.b.v. deprescribing

Een significant deel van de geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames wordt veroorzaakt door intensieve behandeling met antihypertensiva. Vooral bij kwetsbare ouderen (75 jaar en ouder met een verminderde conditie) is het de vraag of een verminderd risico op hart- en vaatziekten opweegt tegen de risico’s op bijwerkingen van deze geneesmiddelen. Daarom startte het Erasmus MC het onderzoek ‘Aanpak van overbehandeling met bloeddrukverlagers bij ouderen via een klinische beslisregel’. In dit onderzoek worden hoog-risico patiënten geïdentificeerd met behulp van een klinische beslisregel in NHGDoc. Vervolgens kan de huisarts in overleg met de patiënt starten met een afbouwprotocol, vanzelfsprekend onder goede bewaking en met waar nodig hervatting van de bloeddrukverlager.

Het doel

Oudere patiënten, die bijwerkingen ondervinden van antihypertensiva, selecteren en één of meerdere antihypertensiva afbouwen om zo het aantal bijwerkingen te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Hoe werkt het?

Oudere patiënten (75 jaar en ouder) die mogelijk bijwerkingen ervaren door het gebruik van meerdere bloeddrukverlagers worden geselecteerd in uw HIS met behulp van NHGDoc. Als huisarts beoordeelt u vervolgens of deze patiënten inderdaad in aanmerking komen voor het afbouwen van antihypertensiva. Hierna gaat u in goed overleg met deze patiënten één of meerdere antihypertensiva afbouwen via een afbouwprotocol.

De patiënten komen vervolgens volgens een vastgesteld schema een aantal malen extra voor controle, om te beoordelen of het afbouwen veilig gebeurt. Zowel vóór het starten als één jaar na het starten van het afbouwproces meten de onderzoekers van het Erasmus MC patiëntgegevens aan de hand van drie vragenlijsten (kwaliteit van leven, activiteiten dagelijks leven en tevredenheid van de patiënt over de medicatie). Ook worden gegevens van de apotheek en uit het dossier verzameld.

Kan mijn huisartsenpraktijk deelnemen?

U kunt deelnemen indien u met één van de onderstaande HIS-en werkt:

 • Bricks Huisartsen
 • ZorgDossier
 • MicroHis
 • Promedico-ASP

Het streven is om 20 praktijken te includeren. Bij het aanmelden kan er een selectie gemaakt worden, u ontvangt hier dan informatie over.

Hoeveel tijd kost dit mij?

Gedurende een jaar zal elke deelnemende patiënt naar schatting voor ongeveer zes controleafspraken bij u in de praktijk langs moeten komen. Over het gehele onderzoek bent u als arts per patiënt ongeveer 25 minuten kwijt. Voor de POH’er wordt die tijd geschat op 75 minuten.

Wat krijg ik hier voor terug?

Bij deelname aan dit onderzoek, krijgt uw praktijk gedurende het onderzoek:

 • Toegang tot NHGDoc.
 • Een gratis training/presentatie over het afbouwen van antihypertensiva en belangrijke punten om rekening mee te houden. Ook worden er handleidingen met instructies voor het afbouwen van antihypertensiva en het omgaan met de klinische beslisregels voor u beschikbaar gesteld.
 • Een vergoeding van €200,- per patiënt. Aan het onderzoek mogen maximaal 40 patiënten deelnemen verdeeld over 20 praktijken, dus twee patiënten per praktijk.

Geïnteresseerd in deelname?
Neem dan contact op met coördinerend onderzoeker Dimokrat Hassan: d.hassan@erasmusmc.nl

Wilt u meer informatie over dit onderzoek of hebt u nog vragen?
Bezoek dan de website: http://www.deprescribe.nl/

Hoofdonderzoekers
Prof. dr. P.M.L.A van den Bemt, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog en Hoogleraar Medicatieveiligheid; Dr. Jorie Versmissen, Internist-klinisch farmacoloog/-vasculair geneeskundige

Coördinerend onderzoeker
Dimokrat Hassan, promovendus/apotheker

Stap 3 - Stappenplan activeren Deprescribing tool

U bent aangekomen bij stap 3 in de handleiding “Stappenplan activeren Deprescribing tool”. Hieronder krijgt u stap voor stap uitleg over het dagelijks aanzetten van de monitoring tool in NHGDoc. De monitoring tool maakt het mogelijk dat u de pop-ups ontvangt. 

Dagelijks handmatig monitoring tool aanzetten

De monitoring tool maakt het mogelijk dat u pop-ups ontvangt. De monitoring tool dient u aan het begin van de dag op te starten:

 • Klik op de gele MicroHIS_gele_knop of groene MicroHIS_groeneknop NHGDoc knop in het patiëntendossier. Ziet u geen gele of groene knop? Doe dan handmatig een NHGDoc aanvraag vanuit het patiëntendossier. Meer informatie over een handmatige aanvraag vindt u op onze website onder NHGDoc & uw HIS.
 • Klik vervolgens op het icoon “Monitoring tool”:
 • De tool opent zich.
 • Klik vervolgens in uw browser op minimaliseren, zodat de monitoring tool op de achtergrond kan blijven draaien:  

Pop-up toestaan in uw browser (eenmalig)

De monitoring tool is een pop-up in NHGDoc. Dit betekent dat de tool alleen werkt indien uw browser pop-ups van NHGDoc toestaat:

 1. Open NHGDoc.
 2. Klik op de Monitoring tool.
 3. Klik op de link “check pop-up”.
 4. Klik op Pop-ups geblokkeerd in de adresbalk.
 5. Klik op de link voor de pop-up die u wilt weergeven.
 6. Selecteer Pop-ups en omleidingen van [site] altijd toestaan > Gereed
 7. Herhaal stap 1 t/m 3 om te testen of uw browser pop-ups van NHGDoc toestaat. Dit is het geval indien u geen melding krijgt dat de pop-up is geblokkeerd.

Audio aanzetten (eenmalig)

De monitoring tool verschijnt niet altijd direct in beeld, soms verschijnt deze achter uw openstaande HIS venster. U kunt er daarom voor kiezen om de audio van uw computer aan te zetten. U ontvangt dan ook een notificatie via audio indien er een advies op het gebied van het afbouwen van antihypertensiva voor u klaar staat.

 • Klik bij de monitoring tool op “check audio” of u uw geluid heeft aanstaan.
 • Hoort u een korte toon van een notificatie? Dan staat uw audio aan.
 • Hoort u geen geluid? Bekijk dan of het volume van uw computer en/of geluidsboxen aan staan.
Downloads

Binnenkort vindt u hier de handleidingen per HIS.