Disclaimer

Voor de NHGDoc alertservice is de volgende disclaimer van toepassing. Vanuit de NHGDoc applicatie wordt naar deze disclaimer verwezen en is hierbij direct van toepassing voor elk van de alertberichten.

Disclaimer NHGDoc alertservice

De inhoud van dit bericht is uitsluitend informatief en enig gebruik van de informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de ontvanger. NHG, ExpertDoc BV of enige andere partij die betrokken is bij de voorbereiding van de inhoud van dit bericht kan niet worden beschouwd als een medebehandelend arts, stelt geen diagnose en schrijft geen behandeling voor.

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de informatie in dit bericht, zal in geen enkel geval NHG, ExpertDoc BV of enige andere partij die betrokken is bij de voorbereiding van de inhoud van dit bericht op welke wijze dan ook aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit bericht. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.