Flexdokters aan het woord over NHGDoc

Published by Meefa Hogenes on

NHGDoc inzetten om de zorg beter te maken: dat is het doel van de samenwerking tussen Flexdokters en ExpertDoc. Flexdokters is een not for profit coöperatie van huisartsen waarbij de doelen ‘Aantrekkelijk praktijkhouderschap’ en ‘Steeds betere zorg’ centraal staan. Dankzij de samenwerking
is het voor Flexdokters nu mogelijk om op praktijk of groepsniveau een overzicht te krijgen van alle actuele NHGDoc meldingen.

Flexdokters zet NHGDoc in voor chronische zorg
Met de gebruikelijke integratie van NHGDoc krijgt de huisarts een signaal bij het openen van het patiëntdossier dat er mogelijk iets in het dossier niet conform de NHG-Richtlijn is. Dit is zeer waardevolle informatie, maar komt niet altijd op het juiste moment. Flexdokters rolt momenteel het Grip-programma uit. Hierbij worden alle patiënten die chronische zorg nodig hebben automatisch opgeroepen. Ter voorbereiding op het consult wordt het dossier getoetst aan de NHG-Richtlijnen met NHGDoc. Dit zorgt ervoor dat de huisarts tijdig de benodigde vervolgacties kan doen (vragenlijst sturen, onderzoek laten plannen, etc.).

Hele patiëntenpopulatie getoetst aan richtlijnen met diepe integratie
De huidige inzet van NHGDoc is op deze manier gericht op een specifieke patiënt. Met de komst van ‘diepe integratie’ is er echter veel meer mogelijk. Hiermee kan Flexdokters een overkoepelend beeld van één praktijk, of zelfs alle bij Flexdokters aangesloten praktijken maken. Met behulp van de nieuwe koppeling voor diepe integratie
heeft Flexdokters in één keer alle patiëntdossiers van alle praktijken getoetst aan de richtlijnen in NHGDoc. Met een verdiepende analyse heeft Flexdokters inzicht gekregen in welke signalen veel voorkomen bij alle praktijken of juist bij specifieke praktijken. Deze inzichten helpen om te bepalen wat er gedaan kan worden om deze signalen op te lossen en te voorkomen. Dit kunnen oplossingen zijn die integraal voor alle praktijken werken of juiste heel specifiek voor één praktijk.


Met centraal gecoördineerde oplossingen kan de zorg voor veel patiënten worden verbeterd
De komende periode gaat Flexdokters samen met de huisartsen en ExpertDoc aan de slag om signalen te prioriteren en te bepalen wat een passende verbetering is. Signalen die gaan over het aanvullen van informatie zoals de rookstatus of mate van lichamelijke activiteit vereisen een andere aanpak dan het voorschrijven van medicatie, zoals SGLT-2 remmers. Voor het vastleggen van informatie die de patiënt zelf kan aanleveren zou gebruik gemaakt kunnen worden van een (digitale) vragenlijst waarmee de gegevens direct als bepaling in het HIS terecht komen. Patiënten die baat hebben bij specifieke medicatie zouden automatisch uitgenodigd kunnen worden voor een consult om dit te bespreken. Door dit vanuit Flexdokters centraal te coördineren voor alle praktijken kan de zorg voor veel patiënten efficiënt worden verbeterd met minimale last voor de huisarts.

Door monitoring met diepe integratie wordt impact inzichtelijk
Door regelmatig alle patiëntdossiers te toetsen kan ook de verandering van de richtlijnadherentie door de tijd gemonitord worden. Hiermee kan bijvoorbeeld de impact van het Grip-programma voor chronische zorg inzichtelijk worden gemaakt. Zo hopen we aan te kunnen tonen dat de zorg verbeterd kan worden dankzij specifieke aanpassingen in het zorgproces, waardoor het mogelijk is de richtlijnen beter te volgen.
De nieuwe koppeling voor diepe integratie van NHGDoc stelt Flexdokters in staat om oplossingen te bedenken waarmee een grote impact op de kwaliteit van zorg kan worden gerealiseerd. Bovendien kunnen ook de voortgang en impact hiervan inzichtelijk worden gemaakt.
Zie www.flexdokters.nl voor meer informatie.

Categories: Nieuwsarchief