Alert

Zo snel mogelijk én makkelijk toegang tot de adviezen. De lay-out en navigatie van NHGDoc maken dit mogelijk, zodat u vervolgens bepaalt of u actie onderneemt.

In het menu bovenin het advies ziet u als eerste “Home”. Hiermee gaat u naar de startpagina waar u in één oogopslag ziet wat er speelt bij uw patiënt. Per domein (DM2, COPD, Polyfarmacie etc.) en per categorie (dossier, beleid, medicatie) ziet u in een totaaloverzicht het aantal adviezen voor de patiënt waarvoor u het patiëntendossier hebt geopend.

Uitleg tabbladen onder “Alert”
In het NHGDoc alert ziet u de tabs van de NHGDoc domeinen waarover NHGDoc informatie voor u heeft. De NHGDoc domeintabs zijn als volgt gegroepeerd: eerst niet-chronisch dan chronisch en daarna de eventueel door u uitgezette domeinen. De laatste zijn te herkennen aan de “uitgegrijsde” tabs. NHGDoc geeft alleen de tabbladen van de categorie weer waar informatie over is.

Indien de NHGDoc knop geel is, dan komt u direct terecht op de prioriteitenpagina.

Onder het tabblad prioriteit ziet u in één oogopslag alle medische adviezen waar prioriteit aan is toegekend:

  • Adviezen waaraan u als gebruiker prioriteit heeft toegekend
  • Adviezen met hoge prioriteit.
  • Optioneel: Adviezen met middelhoge prioriteit (in te stellen via Mijn NHGDoc).

Verder vindt u zowel de lage, middelhoge en hoge prioriteitsadviezen terug op de startpagina én onder de tabbladen van de desbetreffende richtlijnen.

  Gebruikersprioriteit

Adviezen waar u als gebruiker prioriteit aan geeft. U kunt dit voor de desbetreffende patiënt instellen of voor al uw patiënten. Hoe? Lees hier meer informatie, onder het tabblad “prioriteit geven aan een advies”.

  Hoge prioriteit

Het niet bijtijds opvolgen van de openstaande actie kan leiden tot gezondheidsschade bij de patiënt.

  Middelhoge prioriteit

Het opvolgen van de openstaande actie kan leiden tot gezondheidswinst voor de patiënt. U ziet deze adviezen alleen als u dit zelf heeft aangegeven via Mijn NHGDoc.

U ontvangt een NHGDoc alert als er verschillen zijn tussen een in NHGDoc geïmplementeerde NHG-Standaard en het patiëntendossier. In het alert staat een overzicht van de openstaande richtlijngebaseerde acties ten aanzien van dossier, beleid of medicatie.
Het NHGDoc alert, gebaseerd op de NHGDoc domeinen, bestaat uit drie categorieën: dossier, beleid, en medicatie.

Dossier
NHGDoc adviseert hier het dossier aan te vullen met ontbrekende gegevens.

Medicatie
Het medicatieadvies is altijd gebaseerd op de NHG-Standaard.

Beleid
NHGDoc attendeert hier op eventueel te ondernemen acties.

In het alert staan standaard de actieregels. Als u op het icoontje achter de actieregel klikt, kunt u de uitleg en de grondslag van deze actie lezen:

Persoonlijke instellingen maken?

Alerts uitzetten, prioriteit geven of bewust afwijken vallen onder persoonlijke instellingen. U dient dus eerst een persoonlijke account aan te maken via “Mijn NHGDoc”.

Als u een vinkje voor de actieregel zet, verschijnen de volgende buttons bovenaan in het alert:

  • Alertering uitzetten
  • Prioriteit toevoegen
  • Bewust afwijken

NB: Als u in “Mijn NHGDoc ” voor een specifiek domein de alertinstellingen reset door middel van de link “Reset-instellingen”, worden alle instellingen (voor één specifieke patiënt én voor alle patiënten) voor dit domein inclusief de instellingen op actieregelniveau teruggezet naar de standaardinstelling.

Alertering uitzetten
Klikt u op de button “alertering uitzetten” dan komt er voor deze actie geen alert meer voor deze patiënt of voor alle patiënten. Onderaan het alert ziet u het aantal actieregels dat u voor deze patiënt heeft uitgezet. Als u hierop klikt kunt u de alerts per actieregel weer zichtbaar maken. Via het “terugpijltje” gaat u dan weer terug naar het oorspronkelijke alert.

Prioriteit toevoegen
Met deze button kunt u prioriteit toevoegen voor het desbetreffende advies voor deze patiënt of voor alle patiënten. Na het prioriteren van een actieregel, wordt deze voorzien van het icoon    voor de actieregel. Vinkt u deze actieregel weer aan, kunt u deze prioriteit weer verwijderen.

Bewust afwijken
Met deze button kunt u instellen dat u bewust wil afwijken van de actieregel voor deze patiënt. Hiermee geeft u aan dat u voor deze actieregel voor deze patiënt wilt afwijken van de NHG-Standaard. U ziet geen gele NHGDoc knop meer bij deze actieregel voor deze patiënt. Onderaan het alert ziet u het aantal actieregels waarvan u bewust bent afgeweken. Als u hierop klikt kunt u door middel van het “terugpijltje” dit per actieregel weer aanpassen.

NB. Als u in “Mijn NHGDoc” voor een specifiek domein de alertinstellingen reset door middel van de link “Reset-instellingen”, worden alle instellingen (voor één specifieke patiënt én voor alle patiënten) voor dit domein inclusief de instellingen op actieregelniveau teruggezet naar de standaardinstelling.

Link naar NHG-Standaard

Naast alle NHGDoc adviezen bevindt zich rechts een symbool van een opengeslagen boekje: .

Link naar NHG-Standaard in NHGDoc

Indien u hierop klikt wordt er een nieuw venster geopend naar de betreffende NHG-Standaard. De teksten uit de Standaard die relevant zijn voor dit advies in NHGDoc zijn voor u gearceerd. Zo kunt u snel en makkelijk navigeren naar het betreffende stuk tekst in de NHG-Standaard dat van toepassing is op de situatie van die specifieke patiënt. Dat scheelt tijd! Hieronder ziet u een voorbeeld.

Link naar (NHG) bijlagen

Veel van de NHGDoc alerts bevatten bijlagen in het alert naar relevante documenten zoals figuren en tabellen uit de NHG-Standaard. Geeft NHGDoc bijvoorbeeld het advies om te starten met medicatie? Dan vindt u in de bijlage het betreffende medicatiestappenplan. Zo vindt u ook links naar de vragenlijsten van de ACQ en CCQ bij COPD, een link naar het NHG-Standpunt over Familiaire Hypercholesterolemie of de NHG-Standaard Stoppen met roken. Zo heeft u altijd de relevante achtergrondinformatie direct bij de hand.

De bijlagen staan in het alert zelf onder het kopje ‘Bijlage(n)’ bij de uitleg van het advies.

In NHGDoc worden een aantal iconen gebruikt. Hieronder volgt een uitleg van deze iconen. Uitklappen alle NHGDoc alertsRechtsboven in het alert ziet u een pijltjes knop. Als u hierop klikt, klappen alle adviezen inclusief de toelichtingen uit. Rechtsboven in het alert ziet u een PDF/print knop. Als u hierop klikt, kunt u het alert in PDF-formaat openen waarna u het kunt printen. Rechtsboven in het alert ziet u een radar-icoon. Als u hierop klikt, ziet u een tekstblok in het NHGDoc alert. Met de AAN/UIT knop kunt u de alertering voor dit NHGDoc domein voor deze patiënt aan- of uitzetten. Als u klikt op het symbool van het opengeslagen boekje achter de NHGDoc adviesregel in het alert, komt u direct in de geel gearceerde tekst uit de NHG-Standaard die verantwoordelijk was voor deze beslisregel.  
Iconen voor de actieregel
Een advies waar u prioriteit aan heeft gegeven voor deze patiënt of alle patiënten.

Een advies met hoge prioriteit.

Een advies met een middelhoge prioriteit.