Rapportages

De rapportages in NHGDoc geven een overzicht van ontvangen alerts. Het biedt u handige spiegelinformatie en helpt u blinde vlekken op te sporen.

U kunt het “Rapportage-overzicht” raadplegen als u:

  • zich heeft geregistreerd bij “Mijn NHGDoc”
  • de “Alertrapportage” heeft aangezet. Hiervoor gaat u naar “Mijn NHGDoc” -> Rapportage-instellingen.

Hoe kunt u het rapportage-overzicht bekijken?

  • Klik op de NHGDoc knop in uw HIS.
  • U klikt op “Rapportage” rechts bovenin NHGDoc.

Het overzicht geeft een specifieke rapportage over ontvangen medische alerts. De informatie uit de rapportages zijn op praktijkniveau en dus niet op gebruikersniveau.

Bij de rapportage wordt er door NHGDoc metadata verzameld en opgeslagen over de afgegeven alerts. In geen enkel geval wordt er data uit het patiëntendossier opgeslagen.