Rapportages

De rapportages in NHGDoc geven een overzicht van ontvangen alerts. Het biedt u handige spiegelinformatie en helpt u blinde vlekken op te sporen.

U kunt het “Rapportage-overzicht” raadplegen als u:

  • zich heeft geregistreerd bij “Mijn NHGDoc”
  • de “Alertrapportage” heeft aangezet. Hiervoor gaat u naar “Mijn NHGDoc” -> Rapportage-instellingen.

Hoe kunt u het rapportage-overzicht bekijken?

  • Klik op de NHGDoc knop in uw HIS.
  • U klikt op “Rapportage” rechts bovenin NHGDoc.

Het overzicht geeft een specifieke rapportage over ontvangen medische alerts. De informatie uit de rapportages zijn op praktijkniveau en dus niet op gebruikersniveau.

Bij de rapportage wordt er door NHGDoc metadata verzameld en opgeslagen over de afgegeven alerts. In geen enkel geval wordt er data uit het patiëntendossier opgeslagen.

Als u in het advies op “Rapportage” klikt, ziet u het volgende rapportage-overzicht:

Het overzicht is als volgt ingedeeld:

  • Aan de linkerkant ziet u per NHGDoc domein het aantal patiënten waarvoor u een alert heeft ontvangen.
  • Aan de rechterkant ziet u per NHGDoc domein het verschil ten opzicht van het landelijke gemiddelde.

Voor een uitgebreide rapportage per NHGDoc domein klikt u op één van de domeinen.

U wilt bijvoorbeeld meer inzicht in het aantal patiënten met alerts voor het NHGDoc domein CVRM. Dan klikt u op het domein CVRM en ziet u de volgende pagina: Deze rapportage geeft per NHGDoc domein het aantal patiënten met een alert voor het betreffende domein weer. Dit wordt weergegeven per maand, kwartaal en jaar. Verder wordt dit aantal vergeleken met alle patiënten die op consult zijn geweest en vergeleken met het landelijk gemiddelde. U kunt hier ook eenvoudige rapportages van voorgaande jaren opvragen. Top 10 Actieregels Hier kunt u per kwartaal of op jaarbasis de top tien van de meest afgegeven alertregels per domein raadplegen. Dit kan voor alle categorieën tegelijk voor wat betreft dossier, beleid, medicatie, maar u kunt deze ook afzonderlijk opvragen per categorie.