CGM HUISARTS

De Kindcheck is gratis beschikbaar voor iedereen met een geactiveerde koppeling met NHGDoc

In het algemeen geldt: ziet u een groene of gele NHGDoc knop in uw HIS, dan heeft u automatisch beschikking tot de gratis content. Ziet u geen groene of gele knop? Neem dan de hieronder beschreven. Ziet u na deze actie nog steeds geen groene of gele knop, neem dan contact met ons op.

Toegang tot (gratis) content van NHGDoc

Uit de agenda roept u het dossier op van de patiënt. Vervolgens wordt het dialoogvenster “Deelcontact” geopend. Als u links bovenaan de NHGDoc alertknop ziet dan kunt u NHGDoc gebruiken. Ziet u deze knop niet verschijnen? Dan moet er door de helpdesk van CGM een token aangemaakt worden en ingevoerd worden in uw HIS. Hiervoor kunt u contact opnemen met support@cgmnl-nl.cgm.com

Om NHGDoc te activeren in CGM HUISARTS dient u 3 stappen te ondernemen.

  1. U neemt contact met ons op. Aan de hand van uw praktijk AGB-code kunnen wij nagaan of wij uw praktijk kunnen koppelen aan NHGDoc. Is dit mogelijk? Dan kunnen wij direct NHGDoc voor u activeren. Is het niet mogelijk om uw praktijk te koppelen? Ga dan verder met stap 2.
  2. U kunt in CGM een unieke NHGDoc praktijktoken aan te vragen. Stuur hiervoor een e-mail naar: verkoop.nl@gcm.com
  3. Zodra het token is ingevuld kunt u weer contact met ons opnemen. Wij kunnen vervolgens de technische verbinding maken.

NB Mocht u problemen ondervinden met het registratieproces, neemt u dan gerust telefonisch contact op met de NHGDoc helpdesk, tel: 010-8503939.

Automatische adviesaanvraag

Elke nacht wordt een NHGDoc adviesaanvraag uitgevoerd voor alle patiënten, die voor de volgende dag een afspraak hebben gemaakt en in de agenda staan. Ook als u een afspraak voor een patiënt op de huidige dag in de agenda toevoegt, wordt automatisch een adviesaanvraag uitgevoerd.

Als u tijdens het spreekuur de patiënt uit de agenda oproept, wordt het dialoogvenster “Deelcontact” geopend en ziet u links bovenaan een gele of groene NHGDoc knop. Klik op de gele knop om het advies te bekijken.

Handmatige adviesaanvraag

Tijdens het consult kunt u door middel van het klikken op knop “NHGDoc aanvraag” een NHGDoc advies aanvragen. Deze knop vindt u onderin het dialoogvenster “Deelcontact”. Het advies komt binnen en de kleur van de knop “NHGDoc alert” in het dialoogvenster “Deelcontact” verandert in geel of groen. Klik op de gele NHGDoc knop om het advies te bekijken.

De NHGDoc knop is geel. Er is een NHGDoc advies van hoge prioriteit (standaard instelling) óf vanaf het prioriteitsniveau dat u heeft ingesteld. Klik op de NHGDoc knop om het advies te lezen.

De NHGDoc knop is groen. Er is een check uitgevoerd en er staat geen NHGDoc advies klaar óf de adviezen zijn van een lager prioriteitsniveau dan wat u heeft heeft ingesteld. Als u op de groene NHGDoc knop klikt heeft u wel toegang tot alle functionaliteiten zoals rapportages van NHGDoc.

De NHGDoc knop is blauw/grijs. Deze knop ziet u rechts bovenin als u een consult heeft gestart. Op de achtergrond wordt binnen enkele seconden het NHGDoc advies verwerkt. Vervolgens verandert de kleur van de grijze NHGDoc knop in geel of groen. Klik op de gele knop om het alert te bekijken. Voor de betekenis van de groene NHGDoc knop, zie de uitleg hierboven.

De NHGDoc knop is rood. Er is een communicatiefout tussen uw HIS en NHGDoc. U kunt proberen om handmatig een advies aan te vragen. Krijgt u weer de melding van een communicatiefout? Neem dan contact op via info@nhgdoc.nl

Is uw patiënt onder behandeling bij een specialist? Dan krijgt u geen advies voor deze patiënt als u de specialist noteert in uw HIS, bij de volgende ziektebeelden: astma, atriumfibrilleren, COPD, CVRM, diabetes, hartfalen, osteoporose/fractuurpreventie, schildklieraandoening, nierfalen. U dient dan wel op de juiste plaats in het medisch dossier de hoofdbehandelaar vast te leggen.

Binnen CGM HUISARTS is de hoofdbehandelaar een meting die u vastlegt bij de patiënt via metingen of protocollen.

FAQ CGM HUISARTS

Voor het goed doorkomen van de medicatie vanuit CGM Huisarts naar NHGDoc is het volgende van belang:

  • de einddatum van het recept is nog niet verstreken
  • de startdatum van het recept ligt niet in de toekomst
  • het recept is verstuurd naar de apotheek ter aflevering (het aantal verstrekkingen/afleveringen van het geneesmiddelen is > 0).

Belangrijk is om te controleren of de einddatum van de medicatie in het chronisch medicatie-overzicht ook nog actueel is. Dat wil zeggen: de einddatum van de verstrekking is nog niet verstreken. Deze informatie vindt u in het gebruikersprofiel (zie afbeelding hieronder).

Een wijziging in het recept door de apotheek (waardoor bovenstaande informatie wordt aangepast in het huisartsendeel) kan soms ook de oorzaak zijn.

De nieuwe agenda in CGM Huisarts veroorzaakt problemen in samenwerking met NHGDoc: u ziet een foutmelding na screening van de EPD’s van patiënten aan de hand van het agenda spreekuur.

Gevolg: De NHGDoc adviezen zijn niet zichtbaar in EPD van deze patiënten zodra u op de NHGDoc knop klikt. U ziet de foutmeldingen zoals in de onderstaande afbeelding.
Wanneer opgelost: eind juni 2019 (nieuwe release)
Tijdelijke oplossing: handmatige aanvraag uitvoeren na het openen van het patiëntendossier.

Doet dit probleem zich bij u voor?
Neem dan contact op met de helpdesk van CGM Huisarts via 088 – 387 64 44 (optie 3-1-1) of support@cgmnl-nl.cgm.com

Bij CGM HUISARTS laat NHGDoc het alert zien in een browser window. Dit kunt u zelf verplaatsen over het scherm. Wat ook mogelijk is, is dat het default browser window groter is dan de schermresolutie van uw computer. Indien dit het geval is, dan kunt u het beste contact opnemen met de helpdesk van CGM. Zij kunnen u hier mee verder helpen.

Binnen CGM HUISARTS is de hoofdbehandelaar een meting die je vastlegt bij de patiënt via metingen of protocollen. Typ in het zoekveld ‘hoofdbehandelaar’ en de beschikbare metingen verschijnen in beeld.

Klik hier om naar de algemene veelgestelde vragen (FAQ) te gaan.