MicroHIS

De Kindcheck is gratis beschikbaar voor iedereen met een geactiveerde koppeling met NHGDoc

In het algemeen geldt: ziet u een groene of gele NHGDoc knop in uw HIS, dan heeft u automatisch beschikking tot de gratis content. Ziet u geen groene of gele knop? Neem dan de hieronder beschreven. Ziet u na deze actie nog steeds geen groene of gele knop, neem dan contact met ons op.

Toegang tot (gratis) content van NHGDoc

Voor gebruikers van MicroHIS X is toegang tot NHGDoc inbegrepen in het abonnement van het HIS. Als u het patiëntendossier opent, ziet u in het midden van de patiëntenbalk de NHGDoc alertknop. Dit houdt in dat u de beschikking heeft over NHGDoc. Indien u geen alertknop ziet, controleer dan of u onder de menuoptie “Medisch” de optie “NHGDoc alerts weergeven” heeft aangevinkt (zie hieronder):

MicroHIS_activatie-NHGDoc

Voor gebruikers van MicroHIS X is toegang tot NHGDoc inbegrepen in het abonnement van het HIS. Hiermee is NHGDoc voor gebruikers van MicroHIS X beschikbaar tegen een sterk gereduceerd tarief. Als u het patiëntendossier opent, ziet u in het midden van de patiëntenbalk de NHGDoc knop. Dit houdt in dat u de beschikking heeft over NHGDoc. Let op: u dient in uw HIS éénmalig onder de menuoptie “medisch” de optie “NHGDoc alerts weergeven” aan te vinken.

Automatische adviesaanvraag

Als u een patiëntendossier opent, wordt er een automatische adviesaanvraag uitgevoerd. Enkele seconden na het openen van het dossier ziet u de NHGDoc knop. Let op: dit werkt alleen als u onder de menuoptie “Medisch” de optie “NHGDoc alerts weergeven” heeft aangevinkt zoals hierboven aangegeven.

Handmatige adviesaanvraag

Op de patiëntenbalk klikt u op het pijltje rechts van de NHGDoc knop. U ziet een grijze balk met “Alert opnieuw aanvragen”. Als u hierop klikt wordt het advies opnieuw aangevraagd.

MicroHIS handmatige aanvraag

Kleuren NHGDoc knop

MicroHIS_gele_knop De NHGDoc knop is geel. Er is een NHGDoc advies van hoge prioriteit (standaard instelling) óf vanaf het prioriteitsniveau dat u heeft ingesteld. Klik op de NHGDoc knop om het advies te lezen.

MicroHIS_Sterren_geleknop

Er is een NHGDoc advies. De sterren op de gele knop wijzen erop dat er in het advies één of meerdere actieregels in de categorie “dossier” zijn, waarbij u zelf bepaalt of u deze in het patiëntendossier invoert.

Als u op de NHGDoc alertknop met sterren klikt, wordt het volgende scherm weergegeven met en tweetal bladen:

 • ontbrekende metingen
 • NHGDoc alert inzien

MicroHIS_ontbrekendemeetwaardenheader

Onder het tabblad “Ontbrekende metingen” kunnen de dossier actieregels uit het alert snel en eenvoudig ingevoerd worden. Deze worden dan direct in het HIS opgeslagen. Zo is het dossier makkelijk en snel bijgewerkt.

MicroHIS_ontbrekendemeetwaardenscreen

MicroHIS_groeneknop

De NHGDoc knop is groen. Er is een check uitgevoerd en er staat geen NHGDoc advies klaar óf de adviezen zijn van een lager prioriteitsniveau dan wat u heeft heeft ingesteld. Als u op de groene NHGDoc knop klikt heeft u wel toegang tot alle functionaliteiten zoals rapportages van NHGDoc.

De sterren op de groene knop wijzen er op dat er wel actieregels in de categorie “dossier” aanwezig zijn. Deze actieregels betreffen ziektedomeinen waarbij u bij alertinstellingen zelf heeft aangegeven (tijdelijk) geen alerts te willen ontvangen. Door op de groene knop te klikken, kunt u zelf bepalen of u deze actieregels in het patiëntendossier wilt invoeren.

De manier waarop u makkelijk en snel de velden kan invoeren en data direct in het HIS opslaat gaat op dezelfde manier als hierboven beschreven bij de “gele knop met sterren”.

De NHGDoc alertknop is grijs met een rood kader en een hoekje eruit. Er is een communicatiefout tussen uw HIS en NHGDoc. Sluit het patiëntendossier, waarna u het patiëntendossier opnieuw opent. Krijgt u nu géén NHGDoc advies maar weer een communicatiefout? Neem dan contact op met de NHGDoc helpdesk: nhgdochelpdesk@expertdoc.nl<

Algemeen

U wilt alleen NHGDoc adviezen ontvangen bij patiënten die bij u onder behandeling zijn en niet bij de specialist.

Is uw patiënt onder behandeling bij een specialist? Dan krijgt u geen advies voor deze patiënt als u de specialist noteert in uw HIS, bij de volgende ziektebeelden: astma, atriumfibrilleren, COPD, CVRM, diabetes, hartfalen, osteoporose/fractuurpreventie, schildklieraandoening, nierfalen. U dient dan wel op de juiste plaats in het medisch dossier de hoofdbehandelaar vast te leggen.

Hoe voert u de hoofdbehandelaar in voor één individuele patiënt? Volg de onderstaande stappen.

Stap 1

 • Ga naar het 9 knoppenscherm binnen MicroHIS
 • Kies voor de knop “Patiënt”
 • Selecteer de gewenste patiënt
 • Ga via “Snelle toegang” naar “Onderzoeken”
 • Selecteer het gewenste onderzoek, bijv. Cardiovasculair risicoprofiel

MicroHIS_hoofdbehandelaar_stap1
Stap 2

 • Klik op de button “Bewerken”
 • Klik op de button “Meting(en) toevoegen”
 • Type op het tabblad WCIA in het veld zoeken (links onder) in “hoofdbehandelaar”
 • Alle metingen met de tekst “hoofdbehandelaar” verschijnen

MicroHIS_hoofdbehandelaar_stap2
Stap 3

 • Kies in dit geval voor “hoofdbehandelaar CVRM” en klik op “OK”
 • Deze meting is nu onderaan het onderzoek toegevoegd

MicroHIS_hoofdbehandelaar_stap3

Klik op het pijltje links van [lijst] en de standaard antwoorden zijn zichtbaar.

MicroHIS_hoofdbehandelaar_stap3

Stap 4

 • Klik op de button “Opslaan”
 • De meting “hoofdbehandelaar CVRM” is nu opgeslagen in dit onderzoek bij deze patiënt
 • Dit is te zien door bij het selecteren van het onderzoek in het veld “zoeken ” in te typen “hoofdbehandelaar”
 • Als deze meting aanwezig is licht deze geel op

MicroHIS_hoofdbehandelaar_stap5

De volgende keer dat de patiënt voor dit onderzoek komt zit deze meting er standaard in.

To do-scherm

Binnen het NHGDoc alert voor MicroHIS is een handig “to-do” scherm toegevoegd. Dit scherm komt -indien relevant- als eerste op bij het openen van een NHGDoc alert. In dit scherm staat aangegeven welke meetwaarden voor de betreffende patiënt u nog moet invullen om volgens de richtlijn te werken. Deze meetwaarden kunt u direct in het scherm invullen, en worden direct in MicroHIS opgeslagen.

NHGDoc alertoverzicht (opvangbakje)
In MicroHIS X versie 12 is het mogelijk om een overzicht van eerder afgegeven NHGDoc adviezen van alle patiënten op te vragen. Hiervoor kunt u in het hoofdmenu van MicroHIS een patiënt selecteren en daarna op een patiëntpagina onder “Onderhoud” kiezen voor “Overzicht NHGDoc”:

MicroHIS_opvangbakje1

MicroHIS – Overzicht NHGDoc

Overzicht patiënten en alerts filteren

Het NHGDoc alertoverzicht kan worden gefilterd op datum, medewerker en NHGDoc domein:

MicroHIS_opvangbakje2
MicroHIS – filteren patienten en alerts

WCIA/MicroHIS-tabel

NHGDoc leest de labcodes uit de WCIA-tabel en niet uit de MicroHIS tabel. De reden hiervoor is dat de WCIA-tabel gebaseerd is op de NHG-labcodes. De MicroHIS tabel kan per praktijk afwijken en is niet bedoeld voor extern gebruik.

FAQ MicroHIS

NHGDoc maakt alleen gebruik van de WCIA-labcodes binnen MicroHIS X.

In de meeste gevallen betekent dit dat de NHGDoc instellingen in de configuratiefile van MicroHIS niet goed staan waardoor MicroHIS geen contact kan maken met NHGDoc. Neem hiervoor contact op met MicroHIS. Of u kunt bij ons een technisch document voor uw systeembeheerder/hoster opvragen via info@expertdoc.nl. Mocht u niet beschikken over een systeembeheerder/hoster of heeft uw systeembeheerder/hoster vragen over dit document, dan kan er altijd telefonisch contact opgenomen (010-8503939) worden om samen met u de instellingen op uw MicroHIS server na te lopen.

Klik hier om naar de algemene veelgestelde (FAQ) vragen te gaan.