OmniHis

De Kindcheck is gratis beschikbaar voor iedereen met een geactiveerde koppeling met NHGDoc

In het algemeen geldt: ziet u een groene of gele NHGDoc knop in uw HIS, dan heeft u automatisch beschikking tot de gratis content. Ziet u geen groene of gele knop? Neem dan de hieronder beschreven. Ziet u na deze actie nog steeds geen groene of gele knop, neem dan contact met ons op.

Toegang tot (gratis) content van NHGDoc

Voordat u NHGDoc in OmniHis kunt gebruikten, moet het NHGDoc praktijktoken en het serveradres ingevoerd worden in Scipio. Om de praktijktoken op te vragen neemt u contact op met de helpdesk van OmniHis: 0900-6664447 of helpdesk@omnihis.nl

Vervolgens kunt u deze token als volgt in uw HIS vastleggen:

 1. Selecteer het menu “Archief -> Gebruikers”
 2. Kies het tabblad “Module instellingen”. Klik een eventuele foutmelding weg.
 3. Selecteer het juiste praktijk-record uit de overzichtslijst via de knop: OmniHis_knop-stap-3
 4. Klik op de wijzig-knop: OmniHis_knop-stap-4
 5. Vul in het tekstvak NHGDoc het praktijk token en het server adres in.
  • Het serveradres/ Connector URL is: https://nhgdoc.omnihis.nl:443/practice
  • Token: deze krijgt u van OmniHis
 6. Klik op de OK knop om de wijzigingen op te slaan
 7. Herhaal bovenstaande stappen voor de andere praktijk-records

U heeft nu de beschikking over NHGDoc. Als u een patiëntendossier opent, ziet u in het vervolg onder het tabblad “Journaal” een NHGDoc alertknop.

Hoe kunt u NHGDoc gebruiken in OmniHis? Hiervoor is het noodzakelijk om het NHGDoc praktijktoken en het server adres in te voeren in Scipio. U dient dit voor elk praktijk-record (elke aangemaakte praktijk in de database) te doen, ook als u, in sommige gevallen, dezelfde praktijk-AGB-code gebruikt.

Het praktijktoken en het server adres zijn, tijdens de proefperiode, aan u verstrekt door OmniHis. U heeft hierover een e-mail ontvangen. Mochten deze gegevens niet meer in uw bezit zijn, verzoeken wij u contact op te nemen met OmniHis.

1. Selecteer het menu “Archief -> Gebruikers”

2. Kies het tabblad “Module instellingen”. Klik een eventuele foutmelding weg.

3. Selecteer het juiste praktijk-record uit de overzichtslijst via de selectie knop

4. Klik op de wijzig-knop

5.a. Vul in het tekstvak NHGDoc het praktijk token en het server adres in.

OmniHis_praktijktoken1

b. Vul in het tekstvlak NHGDoc het praktijk token en de connector URL in.

OmniHis_token1
6. Klik op de OK knop om de wijzigingen op te slaan

7. Herhaal bovenstaande stappen voor de andere praktijk-records

U heeft nu de beschikking over NHGDoc. Als u een patiëntendossier opent, ziet u in het vervolg onder het tabblad “Journaal” een NHGDoc alertknop.

Automatische adviesaanvraag

Iedere tien minuten wordt automatisch een NHGDoc adviesaanvraag uitgevoerd voor alle patiënten, die een afspraak hebben gemaakt en in de agenda staan. Als u tijdens het consult het patiëntendossier opent ziet u onder de tab “Journaal” een gele of groene NHGDoc knop. Ziet u een gele NHGDoc knop, dan wordt automatisch het NHGDoc advies geopend, zodra u op deze knop klikt. Als u het patiëntendossier opent ziet u onder de tab “Journaal” de NHGDoc knop.

Handmatige adviesaanvraag via linker menubalk

Hiervoor klikt u op het volgende icoontje omnishis_icoon_linkermenu  in de linkerbalk. U krijgt nu drie NHGDoc opties in het volgende scherm: omnihis_autoaanvraag Voor een handmatige NHGDoc adviesaanvraag kiest u voor de eerste optie: NHGDoc alertaanvraag. U ziet nu een gele of groene NHGDoc knop. Ziet u een gele NHGDoc knop, dan wordt automatisch het NHGDoc advies geopend, zodra u op de gele knop klikt. Handmatige adviesaanvraag via grijze NHGDoc knop Ziet u een grijze NHGDoc knop bij het openen van het patiëntendossier? Dit kan alleen gebeuren als de NHGDoc adviesaanvraag niet automatisch is meegenomen in de batch, omdat er geen afspraak voor vandaag in de Scipio agenda staat voor de betreffende patiënt. Door op de grijze NHGDoc knop te klikken verschijnt er een gele of groene NHGDoc knop. Ziet u een gele NHGDoc knop, dan wordt automatisch het NHGDoc advies geopend, zodra u op de gele knop klikt.
Het is ook mogelijk een overzicht aan te vragen van reeds afgegeven adviezen voor één patiënt. Hiervoor klikt u op het volgende icoontje omnishis_icoon_linkermenu in de linkerbalk. U krijgt nu de keuze uit drie verschillende NHGDoc opties. U kiest voor optie 2 “NHGDoc alertaanvragen”. Hier ziet u een voorbeeld van een overzicht met reeds afgegeven alerts voor één patiënt: omnihis_overzicht_patienten De betreffende NHGDoc alerts kunt u in dit overzicht in PDF-format openen.
Kleuren NHGDoc knop

MicroHIS_gele_knopDe NHGDoc knop is geel. Er is een NHGDoc advies van hoge prioriteit (standaard instelling) óf vanaf het prioriteitsniveau dat u heeft ingesteld. Klik op de NHGDoc knop om het advies te lezen.

MicroHIS_groeneknop

De NHGDoc knop is groen. Er is een check uitgevoerd en er staat geen NHGDoc advies klaar óf de adviezen zijn van een lager prioriteitsniveau dan wat u heeft heeft ingesteld. Als u op de groene NHGDoc knop klikt heeft u wel toegang tot alle functionaliteiten zoals rapportages van NHGDoc.

De NHGDoc knop is grijs. Dit kan sporadisch gebeuren als de NHGDoc adviesaanvraag niet automatisch is meegenomen in de batch, omdat er voor de betreffende patiënt geen afspraak voor vandaag in de agenda staat.

Door op de grijze NHGDoc knop te klikken verschijnt er een gele of groene NHGDoc knop. Ziet u een gele NHGDoc knop, dan wordt automatisch het NHGDoc advies geopend, zodra u op deze gele knop klikt. Voor de betekenis van de groene NHGDoc knop, zie de uitleg hierboven.

De alertknop is rood. Er is een communicatiefout tussen uw HIS en NHGDoc. Probeert u handmatig een advies aan te vragen. Hiervoor klikt u op het volgende icoontje omnishis_icoon_linkermenu in de linkerbalk.

omnihis_autoaanvraag

U krijgt nu de keuze uit drie verschillende NHGDoc opties. Voor een handmatige adviesaanvraag klikt u op de eerste NHGDoc optie: NHGDoc adviesaanvraag. Krijgt u nog steeds de melding van een communicatiefout? Neem u dan contact op met de NHGDoc helpdesk: nhgdochelpdesk@expertdoc.nl.

Algemeen

Is uw patiënt onder behandeling bij een specialist? Dan krijgt u geen advies voor deze patiënt als u de specialist noteert in uw HIS, bij de volgende ziektebeelden: astma, atriumfibrilleren, COPD, CVRM, diabetes, hartfalen, osteoporose/fractuurpreventie, schildklieraandoening, nierfalen. U dient dan wel op de juiste plaats in het medisch dossier de hoofdbehandelaar vast te leggen.

U gaat hiervoor via archief>beheer naar het tabblad protocollair.

Tabblad protocollair

Op het tabblad protocollair – hieronder getoond – klikt u de regel aan en geef bijvoorbeeld voor alle COPD-patiënten aan of u de hoofdbehandelaar bent.

omnihis_tabbladprotocolair

U krijgt nu de patiëntenlijst. Ga naar de volgende stap.

Aanvinken patiënten

U krijgt nu de patiëntenlijst. Ga naar de volgende stap zoals weergegeven in de volgende stap.
omnihis_patientenlijstHB

FAQ OmniHIS

Om NHGDoc te activeren heeft u een “praktijktoken” nodig. OmniHIS heeft begin 2014 een mail uitgestuurd met informatie hierover.

Deze token moet eerst geactiveerd worden, voordat u NHGDoc kunt gebruiken.

Heeft u deze e-mail gemist? Neem dan contact op met OmniHIS om de token alsnog aan te vragen.

Klik hier om naar de algemene veelgestelde vragen (FAQ) te gaan.