NHGDoc wordt ExpertDoc CDS platform

Published by Meefa Hogenes on

NHGDoc wordt ExpertDoc CDS platform

Bij de toepassing van diepe integratie zal NHGDoc voortaan het ExpertDoc Clinical Decision Support Platform gaan heten. Een platform waar naast beslisregels op basis van de NHG-Standaard ook andere beslisondersteuning zal worden aangeboden.

NHGDoc wordt ExpertDoc CDS platform

NHGDoc is vanaf de start altijd een product geweest dat beslisondersteuning aanbiedt gebaseerd op de NHG-Standaarden. Dankzij onze samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap hebben we altijd de kennis uit de richtlijnen op een kwalitatief hoogstaande manier naar de vingertoppen van de artsen kunnen brengen.

Meer dan richtlijnen

Toch merken we vaak bij onze klanten dat ze behoefte hebben aan meer. Zo is er meer recente kennis beschikbaar dan de richtlijnen aanbieden. Maar ook kennis uit andere evidence based bronnen dan de NHG-Standaarden. Daarnaast kan de software van ExpertDoc (het bedrijf dat het product NHGDoc ontwikkeld) meer dan alleen medische beslisregels maken. Ook automatische ondersteuning in de logistiek en administratie die volgt uit de medische beslisondersteuning is mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch invullen van een laboratoriumaanvraag, het automatisch klaarzetten van een geneesmiddelrecept of het gecodeerd vastleggen van een bloeddrukmeting die in de vrije tekst van het journaal wordt getypt.

Diepe integratie

De technologie die nodig is om deze ondersteuning te kunnen bieden noemt ExpertDoc ‘diepe integratie’. De beslisondersteuning zal namelijk volledig worden geïntegreerd in het HIS en niet langer toegankelijk zijn via een aparte knop. Dit past beter in de workflow van de gebruikers. Uitstapjes naar andere systemen of pagina’s worden altijd als een hinder ervaren. Met diepe integratie is dit voor de beslisregels uit NHGDoc verleden tijd.

Ondersteuning bij de NHG-Standaarden blijft
Op het moment dat een HIS gebruik gaat maken van de diepe integratie service, zal de naam van NHGDoc veranderen naar het ExpertDoc Decision Support Platform. De ondersteuning bij de NHG-Standaarden zal daarbij blijven bestaan. Hier wordt alleen niet meer de naam NHGDoc aan verbonden. Alle beslisregels die inhoudelijk zijn gevalideerd door het NHG worden voortaan zichtbaar onder het kenmerk ‘gevalideerd door het NHG’. De beslisregels gebaseerd op de NHG-Standaard worden hiermee een aparte module in het ExpertDoc CDS Platform, waarnaast ook andere modules zullen worden aangeboden.