Casus hepatitis in NHGDoc

Tijdens het verwerken van de digitale post, ziet u de labuitslagen binnenkomen van meneer Bakker (45 jaar). Meneer Bakker laat eenmaal per jaar zijn bloed controleren in verband met frequent drugsgebruik. U ziet dat het HBsAg positief is. Hoe zat dit nou ook alweer?

Voorgeschiedenis
Voorgeschiedenis
2019: Misbruik/ verslaving harddrugs
2021: Pneumonie

Medicatie
geen

Labwaarden
HBsAg positief
HIV: negatief
Overig screenend laboratoriumonderzoek: geen bijzonderheden

In het HIS ziet u de gele NHGDoc knop verschijnen. U drukt op de knop en u ziet het volgende advies in NHGDoc:

Het advies laat u zien dat er op basis van het positieve HBsAg sprake kan zijn van een acute of chronische hepatitis B-infectie. Omdat het moment van risicocontact niet kan worden afgeleid uit de gegevens die zijn doorgestuurd vanuit het HIS, kan NHGDoc geen onderscheid maken tussen een acute of chronische infectie.

Meneer Bakker weet zelf ook niet precies wanneer het moment is geweest waarop hij besmet is geraakt. Zoals u in het advies van NHGDoc kunt lezen, kunt u dan uitgaan van een chronische hepatitis B-infectie (want het moment van het risicocontact is onbekend). U volgt de adviezen uit de melding op: u noteert de ICPC chronische hepatitis B en u verwijst meneer Bakker naar een hepatitisbehandelcentrum. Ook doet u aangifte bij de GGD.