Wat is nieuw

Laatste update: 5 juni 2019

    • 5 juni 2019: lancering van de nieuwe tijdbesparende tool LabGuard. Lees de LabGuard nieuwsbrief ter ere van deze lancering, inclusief een casus.
  • NHGDoc is sinds februari 2019 cloud based. Hierdoor werkt NHGDoc nog sneller.

We hebben daarnaast een aantal technische verbeteringen doorgevoerd, waardoor het aantal onterechte melding in NHGDoc afneemt. Deze wijzigingen zijn momenteel alleen nog geïmplementeerd voor de adviezen omtrent bloedglucoseverlagende medicatie, maar voeren we bij iedere volgende revisie van de NHG-Standaarden ook in de overige domeinen van NHGDoc door:


Doseringen van medicatie worden meegenomen in de adviezen
Van de HIS-en CGM Huisarts, CGM WEBHIS Zorgdossier, MicroHIS en OmniHis ontvangen we op dit moment informatie over doseringen. We verwerken deze informatie nu op GPK-niveau i.p.v. ATC-niveau. Alle adviezen omtrent bloedglucoseverlagende middelen worden afgestemd op deze doseringsinformatie.

Gevolg
Waar we voorheen soms onterechte adviezen gaven om medicatie te starten/wijzigen, omdat we niet keken naar doseringsinformatie maar alleen naar een bestaande indicatie/contra-indicatie in het dossier, geven we deze adviezen nu niet meer af.

Voorbeeld
Gevonden in dossier:
Verhoogd HbA1c, metformine voorgeschreven 1dd500mg, eGFR > 60 ml/min/1.73m2.

Advies voorheen:
Start gliclazide o.b.v. verhoogd HbA1c.

Advies huidig:
Verhoog dosering metformine o.b.v. verhoogd HbA1c en maximale dosering metformine nog niet bereikt.


Bestaande contra-indicaties en intoleranties worden meegenomen
Voor alle adviezen omtrent bloedglucoseverlagende middelen houden we nu rekening met vastgelegde contra-indicaties en intoleranties.

Gevolg
Waar we voorheen soms een advies gaven om medicatie te starten ondanks een reeds vastgelegde intolerantie of contra-indicatie, neemt NHGDoc deze informatie nu mee.

Voorbeeld
Gevonden in dossier:
Verhoogd HbA1c, fors alcoholgebruik, geen bloedglucoseverlagende middelen voorgeschreven.

Advies voorheen:
Schrijf metformine voor.

Advies huidig:
Schrijf gliclazide voor, ivm contra-indicatie metformine (alcoholmisbruik).

Er vindt een controle plaats op de datum
Voor alle adviezen omtrent bloedglucoseverlagende medicatie kijken we of de datum van de laatste bepaling HbA1c/glucose na de startdatum van de voorgeschreven bloedglucoseverlagende medicatie ligt.

Gevolg
Waar we voorheen een advies gaven om medicatie te starten/ wijzigen op basis van een verhoogd HbA1c zonder te kijken of de bepaling van het HbA1c was gedaan ná het starten van het meest recent toegevoegde bloedglucoseverlagende geneesmiddel, kijken we hier nu wel naar.

Voorbeeld
HbA1c 65 mmol/mol (streefwaarde < 58 mmol/mol)
10-03-2019

metformine 1dd 500mg
14-04-2019

Advies voorheen:
Start gliclazide.

Advies huidig:
Geen advies, startdatum metformine ligt na datum laatste bepaling HA1c.

Geen adviezen meer over voorgaande stappen uit medicatie stappenplan
U ontvangt geen adviezen meer over eventuele voorgaande stappen uit het stappenplan. We gaan nu uit van de stap waarin de patiënt zich op dat moment bevindt. De reden hiervoor is dat NHGDoc momenteel geen medicatiegeschiedenis ontvangt van de HIS-en. Op het moment dat de einddatum van een recept is verstreken (en er geen sprake is van een chronisch geneesmiddel), is deze medicatie niet meer zichtbaar in NHGDoc. Om dit op te vangen gaven we vaak in onze adviezen nog meldingen over de vorige stappen. Vaak zijn de eerdere stappen echter in een eerder stadium wel voorgeschreven maar om specifieke redenen gestopt. Dit leidde tot veel onterechte adviezen.

Gevolg
U ontvangt minder onterechte adviezen. Waar we voorheen medicatieadviezen gaven over de ontbrekende voorgaande stappen uit het stappenplan, doen we dat nu niet meer.

Voorbeeld

HbA1c verhoogd

Gliclazide voorgeschreven

Advies voorheen:
Start metformine indien nog niet geprobeerd

Advies huidig:
Voeg NPH-insuline toe

NHGDoc nu nog beter en sneller

Dankzij het implementeren van een nieuwe technologie zijn er begin 2017 veel verbeteringen doorgevoerd in NHGDoc:
 Het alert wordt nu 40% sneller verwerkt, waardoor u circa binnen 1,5 seconde een alert van NHGDoc te zien krijgt De interpretatie van labwaarden is verbeterd: labgegevens worden op veel verschillende manieren verstuurd, waardoor de interpretatie ervan door een systeem als NHGDoc soms lastig kan zijn. Door slimme techniek te gebruiken kan NHGDoc nu bijna alle binnenkomende labgegevens goed interpreteren. Hierdoor ontvangt u betere en meer relevante alerts. Alle relevante gegevens uit het patiëntdossier worden nu getoond onder “gevonden in dossier”. Voorheen was er onderin het alert een sectie “Kenmerken Dossier” beschikbaar. Hierin stonden alle gegevens die door NHGDoc gebruikt werden voor het genereren van de alerts binnen dat ziektedomein. Voortaan staat deze informatie niet meer in een overzicht, maar wordt deze informatie specifiek per advies gepresenteerd. Zo ziet u als gebruiker direct wat NHGDoc gevonden heeft in het dossier. Lees hieronder meer over “gevonden in dossier” en een voorbeeld.

Gevonden in dossier

Ieder NHGDoc alert bestaat uit 3 onderdelen: een actie, uitleg en gevonden in dossier. Onder gevonden in dossier wordt er nu precies weergegeven wat NHGDoc in het patiëntendossier heeft gevonden, op basis waarvan het alert is afgegeven. Zo ziet u direct op welke gegevens in het dossier het alert gebaseerd is. In het voorbeeld hieronder ziet u het advies om te starten met een cumarine op basis van een gevonden CHA2DS2-VASc-score van 7. Onder gevonden in dossier ziet u op basis waarvan deze score is berekend.