Data & privacy

Data

De NHGDoc alerts zijn gebaseerd op de volgende patiëntgegevens: geboortejaar (afgerond op halve jaren), geslacht, alle actieve episoden (ICPC’s), actuele medicatie en alle laboratoriumuitslagen en andere meetwaarden (NHG-labcodes)van de afgelopen 5 jaar.

Let op: NHGDoc leest geen vrije tekst.

Privacy

Bij het ontwikkelen van NHGDoc staat de privacy van arts en patiënt voorop. NHGDoc werkt met een centrale server waar de alerts realtime kunnen worden gegenereerd. De gegevens die worden uitgewisseld tussen het HIS en deze server worden versleuteld volgens de geldende NEN-normen in de zorg, en zijn niet te herleiden tot een specifieke patiënt. De voor het NHGDoc alert gebruikte patiëntgegevens worden niet opgeslagen.

Voor meer informatie over ons privacy beleid omtrent uw persoonlijke gegevens en de patiëntgegevens adviseren wij u onze privacy policy door te nemen.

Certificaten

ExpertDoc (ontwikkelaar van NHGDoc) is gecertificeerd voor: