LabGuard

Exclusief beschikbaar in NHGDoc

Bij uw patiënt is een afwijkende labwaarde geconstateerd. Hoe nu verder? U zoekt naar verklaringen voor deze afwijking. Dit is een tijdrovende klus, waar NHGDoc nu de oplossing voor heeft: LabGuard! Dankzij deze unieke en eenvoudige tool heeft u binnen één klik ondersteuning bij het zoeken naar de oorzaak van een afwijkende laboratoriumbepaling. Dat bespaart veel zoekwerk en dus veel tijd!

Zoekt naar

mogelijke oorzaken die de afwijkende laboratoriumbepaling kunnen verklaren

Bekijkt

symptomen/klachten, diagnoses en mogelijke bijwerkingen van de actuele medicatie die een verklaring kunnen zijn van de afwijkende bloedwaarde

Geeft

adviezen voor het opstellen van een DD en suggesties voor aanvullend onderzoek en alternatieve medicatie

Casus LabGuard

Meneer Pluijmen, 80 jaar, komt bij de huisarts met klachten van moeheid. Bij controle van het laboratoriumonderzoek blijkt het natrium verlaagd. De huisarts denkt aan een te lage zoutinname. Maar zijn er nog andere oorzaken mogelijk?

LabGuard geeft met één druk op de knop de mogelijke oorzaken weer die bekend zijn in dit dossier:

AElektrolytstoornissen
 • In LabGuard zijn alle elektrolytstoornissen opgenomen. Vooralsnog staan er geen andere domeinen op de ontwikkelagenda.
 • LabGuard is gebaseerd op informatie uit:
   • de CBG Geneesmiddeleninformatiebank, het Farmacotherapeutisch Kompas en de KNMP Kennisbank;
   • het SAN Memoboek;
   • het Acute Boekje van de Nederlandse Internisten Vereniging;
   • de richtlijn Elektrolytstoornissen van de Nederlandse Internisten Vereniging;
   • wetenschappelijke publicaties.
Waar vind ik LabGuard?
 • Klik op de NHGDoc knop (te vinden in het patiëntendossier van uw HIS).
 • U komt terecht op de NHGDoc prioriteitenpagina.
 • Klik bovenin bij het menu op “Home”
 • Indien er een LabGuard melding is, vindt u rechts onder de Bijwerkingzoeker de button “LabGuard” met het aantal adviezen in de rode bol.
 • Klik op deze button, LabGuard opent zich nu.
Waarom werkt de LabGuard knop niet?

LabGuard is alleen toegankelijk als LabGuard een verklaring vindt voor een elektrolytstoornis bij de desbetreffende patiënt (in de pijplijn zitten anemie en leverfunctiestoornissen). Dit herkent u ook aan het getal in de rode bal, zoals bij de de afbeelding hieronder:

Staat er een “0” in de rode bol? Dan staat er geen LabGuard advies voor deze patiënt klaar.

  Ik had wel een advies verwacht. Waarom krijg ik dan geen advies te zien?
  Er staat een LabGuard advies voor de patiënt klaar indien voldaan wordt aan één van de onderstaande voorwaarden:
  • De medicatie is actueel, d.w.z.: chronisch of medicatie met een einddatum in de toekomst.
  • Episoden moeten actief zijn of een einddatum in de toekomst hebben, om gevonden te kunnen worden door NHGDoc.
  Naam Waarde Tijd
  Kalium
  laatste < 3,5 of > 5.0
  in de afgelopen 3 maanden
  of
  Natrium
  laatste < 135 of > 145
  in de afgelopen 4 weken
  of
  Chloride
  laatste < 97 of > 107
  in de afgelopen 4 weken
  of
  Calcium
  laatste < 2,10 of > 2,70
  in de afgelopen 4 weken
  of
  Magnesium
  laatste < 0,7 of > 1,0
  in de afgelopen 4 weken
  of
  Fosfaat
  laatste < 0,8 of > 1,4
  in de afgelopen 4 weken
  Expert panel LabGuard
  • Valentijn Deijns  |  Huisarts, Medisch Centrum Dorp, Houten
  • Hans Peucker   Huisarts, Medisch Centrum Dorp, Houten
  • Janique G. Jessurun  |  Apotheker, PhD kandidaat, Erasmus MC, Rotterdam
  • Stijn van Meurs   Internist- nefroloog i.o., Erasmus MC/ Maasstadziekenhuis, Rotterdam
  • Dr. Anne van Rongen  |  Ziekenhuisapotheker i.o., Erasmus MC, Rotterdam en Reinier de Graaf Gasthuis, Delft