MiGuide

LOGO_MIGUIDE_BIG
MiGuide ondersteunt mensen met overgewicht en obesitas bij het op een duurzame manier ontwikkelen van een gezondere leefstijl. Dit doen zij met het MiGuide CooL-programma, de digitale GLI (gecombineerde leefstijlinterventie). MiGuide CooL duurt 24 maanden en wordt vergoed vanuit de basisverzekering volgens inclusiecriteria. Het MiGuide CooL-programma combineert persoonlijke begeleiding door een leefstijlcoach via videobellen, met slimme digitale leermiddelen zoals de MiGuide app en de online leeromgeving MiGuide Leren.
Mobile phones MiGuide 5x klein

MiGuide App

Via de MiGuide app ontvangt de appgebruiker coaching op het gebied van voeding, beweging, slaap en ontspanning. Wat de MiGuide app uniek maakt, is dat deze via NHGDoc gekoppeld kan worden aan uw HIS. Hierdoor kan de app slimme adviezen geven, mede op basis van de gegevens uit het patiëntdossier en is de voortgang voor u als zorgverlener te volgen via het MiGuide zorgportaal. Alle adviezen binnen de MiGuide app zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en de NHG richtlijnen en maakt gebruik van betrouwbare bronnen zoals Thuisarts.

Erkend en effectief

In vergelijking met het gemiddelde van de GLI-aanbieders in Nederland bleek MiGuide CooL 1,5 keer effectiever op de indicatoren gewicht, BMI en buikomvang. Ook zijn deelnemers tevreden: zij waarderen het programma gemiddeld met een 8,0**.

Maximaal ontzorgd

MiGuide CooL is in heel Nederland beschikbaar en starten er maandelijks nieuwe groepen. Zowel overdag als ’s avonds. Hierdoor zijn er geen wachtlijsten. MiGuide ontzorgt de huisartsenpraktijk door geïnteresseerde patiënten uitleg te geven over de GLI en MiGuide CooL. Zo kan de patiënt een goede afweging maken of MiGuide CooL past bij zijn of haar persoonlijke situatie en behoeftes.

Eenvoudig doorverwijzen 

Zorgverleners kunnen patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria doorverwijzen via ZorgDomein, VIPLive of door de verwijsbrief te mailen naar info@miguide.nl. 

**Resultaten van MiGuide CooL na 9 maanden, in vergelijking met het landelijk gemiddelde (bron: RIVM GLI Monitor 2023)

Interesse?
Zie www.miguide.nl of neem contact op via info@miguide.nl