Astma

In deze module vindt u alle aanbevelingen uit de NHG-Standaard Astma bij Volwassenen (2020). In de laatste herziene versie van deze richtlijn zijn de diagnostische criteria aangescherpt, wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van overmatig SABA-gebruik en is het medicatiestappenplan geüpdated. Gebruik NHGDoc om u op de hoogte stellen als één van deze wijzigingen relevant is voor uw patiënt. Hieronder vindt u de verschillende punten waarop NHGDoc u attendeert:

Berekent referentiewaarden voor luchtwegobstructie

NHGDoc berekent voor u het 5e percentiel van de referentiewaarde. De berekende z-score ziet u direct in het alert. Zo kunt u makkelijk zien of er sprake is van obstructie.

Ondersteunt bij de interpretatie van spirometrie-uitslagen

In de herziene standaard wordt geadviseerd om de diagnose astma niet meer alleen te stellen op basis van anamnestische gronden, maar deze te bevestigen met spirometrische bevindingen. NHGDoc gaat op basis van de spirometrie-uitslagen na of er sprake is van een reversibele of variabele luchtwegobstructie (FEV1-toename t.o.v. de waarde vóór bronchusverwijding met ≥ 12% én ≥ 200 ml of toe- of afname bij herhaalde meting na ten minste 4 weken). Indien nodig berekent NHGDoc het 5e percentiel van de referentiewaarde voor luchtwegobstructie en toont de berekende z-score voor de patiënt.

Signaleert op overmatig SABA-gebruik

Patiënten die frequent een SABA gebruiken zonder onderhoudsbehandeling met ICS hebben een hoger risico op longaanvallen (exacerbaties), ziekenhuisopname en overlijden. Het indicatiegebied voor gebruik van een SABA is daarom beperkter geworden. NHGDoc geeft een advies op het moment dat er sprake is van overmatig SABA-gebruik.

Signaleert bij onvoldoende effect van medicatie

Indien er onvoldoende effect gezien wordt van de medicatie, geeft NHGDoc een advies om het medicatiebeleid te evalueren en waar nodig aan te passen o.b.v. de stappen uit het medicatiestappenplan.

Signaleert bij bijwerking luchtwegmedicatie

U ontvangt een advies indien er een mogelijke bijwerking wordt gevonden van de luchtwegmedicatie die de patiënt op dat moment gebruikt.

Signaleert op het mogelijk bestaan van COPD naast astma

U ontvangt een advies als er op basis van informatie uit het dossier, klachten en spirometrie-uitslagen een vermoeden is op het bestaan van COPD naast astma.

Signaleert op bestaande indicaties voor verwijzing

U ontvangt een advies indien er een indicatie wordt gevonden voor consultatie van of verwijzing naar de tweede lijn.

Geeft aan wanneer het tijd is om de patiënt uit te nodigen voor controle

De frequentie van spirometrie en monitoring is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de mate van astmacontrole, voorgeschreven medicatie en of de patiënt rookt. NHGDoc analyseert al deze zaken en geeft een advies indien het termijn voor een controle is verstreken.

Biedt directe link naar ACQ en ACT

Indien de mate van astmacontrole bepaalt dient te worden, vindt u in het advies van NHGDoc een directe link naar de ACQ6 (Asthma Control Questionnaire) en ACT (Asthma Control Test).