Astma

Momenteel worden de adviezen in NHGDoc aangepast naar de aanbevelingen uit versie 5.0 van de NHG-Standaard Astma bij volwassenen (juli 2020). De huidige adviezen in NHGDoc zijn nog gebaseerd op de NHG-Standaard uit 2015. Heeft u suggesties of wensen met betrekking tot dit ziektedomein in NHGDoc? Mail deze dan naar info@nhgdoc.nl.

In de gereviseerde NHG-Standaard Astma bij volwassenen (2015) zijn een aantal belangrijke zaken veranderd. Zo is de vaste afkapwaarde van 0.7 vervallen en wordt persisterende obstructie vastgesteld bij een waarde kleiner dan het 5e percentiel van de referentiepopulatie. Ook vormt de mate van astmacontrole (onderverdeeld in goed, gedeeltelijk, slecht) de basis voor het beleid. NHGDoc ondersteunt u bij deze veranderingen en biedt u daarbij de vele voordelen van automatisering. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Berekent nieuwe referentiewaarden voor luchtwegobstructie

NHGDoc berekent voor u het 5e percentiel van de referentiewaarde op basis van geslacht, leeftijd, lengte en ras van de patiënt. De berekende z-score ziet u direct in het alert. Zo ziet u meteen of er sprake is van afwijkende spirometrie-uitslagen.

Berekent of er sprake is van reversibiliteit

NHGDoc berekent of er sprake is van een FEV1-toename t.o.v. de waarde vóór bronchusverwijding met ≥ 12% én ≥ 200 ml. Zo ziet u direct of er sprake is van reversibiliteit

Geeft adviezen o.b.v. mate van astmacontrole

Zowel medicamenteuze adviezen als adviezen over de frequentie van spirometrie en monitoring worden afgestemd op de mate van astmacontrole.

Geeft direct inzage in de volgende stap in medicamenteuze behandeling

Indien er sprake is van aanhoudende klachten, krijgt u een alert met daarin een advies voor de volgende stap in de medicamenteuze behandeling. Via het alert heeft u tevens direct toegang tot de medicatietabellen in de NHG-Standaard.

Detecteert discrepanties tussen gestelde diagnosen en uitslagen in dossier

Indien de uitslagen van de spirometrie niet passen bij de gestelde diagnose ontvangt u een alert.

Signaleert op bestaande indicaties voor verwijzing

Indien er factoren worden gevonden in het dossier die een indicatie vormen voor een verwijzing naar de 2e lijn ontvangt u hierover een alert van NHGDoc.

Signaleert op onjuist medicatiegebruik

Zo krijgt u adviezen over medicatie-gebruik tijdens zwangerschap en lactatie en medicatie die de astma kan verergeren of zelfs exacerbaties kan veroorzaken.

Geeft aan wanneer termijn voor controle verlopen is

De frequentie van spirometrie en monitoring is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de mate van astmacontrole, voorgeschreven medicatie en of de patiënt rookt. NHGDoc analyseert al deze zaken en geeft een alert indien het termijn voor een controle is verlopen.