Atriumfibrilleren

Een van de grootste risico’s van atriumfibrilleren is het doormaken van een ischemisch cerebrovasculair accident (CVA). Een belangrijk deel van de behandeling bestaat dan ook uit het voorkomen hiervan, middels antitrombotische medicatie. Door het hanteren van de nieuwe CHA2DS2-VASc-score (risicoscore voor het inschatten van het risico op een ischemisch CVA) , is de indicatie voor antitrombotische medicatie aanmerkelijk verruimd. Een gevolg hiervan is dat veel patiënten nog geen antitrombotische medicatie ontvangen, terwijl dit met de toepassing van de nieuwe risicoscore wel is geïndiceerd. NHGDoc ondersteunt u bij het opsporen van deze patiënten, door een automatische berekening van de CHA2DS2-VASc-score en daarop aansluitende adviezen. Daarnaast helpt NHGDoc met het identificeren van patiënten waarbij er juist sprake is van overbehandeling of van aanwezige absolute contra-indicaties voor antitrombotische medicatie. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Automatische berekening CHA2DS2-VASc-score

NHGDoc berekent de CHA2DS2-VASc-score voor u en laat u zien op basis van welke zaken in het dossier de score berekend is. Op basis van de berekende score ontvangt u adviezen om antitrombotische medicatie te starten of staken.

Medicatie adviezen

U ontvangt adviezen over frequentieverlagende medicatie en anticoagulantia, rekening houdend met eventuele contra-indicaties. Ook bevatten adviezen informatie over het gepast voorschrijven van DOAC’s.

Doseringsadviezen digoxine

NHGDoc geeft adviezen over oplaad- en onderhoudsdoseringen digoxine, op basis van gewicht, de nierfunctie, leeftijd en eventuele aanwezigheid van contra-indicaties.

Signaleert op uitlokkende factoren atriumfibrilleren

NHGDoc ondersteunt u door een overzicht te geven van zaken die gevonden zijn in het dossier die een uitlokkende factor kunnen zijn voor atriumfibrilleren. Denk aan hyperthyreoïdie, anemie, alcoholmisbuik, koorts en uitlokkende medicatie zoals corticosteroïden.

Signalering op elektrolytbepalingen

NHGDoc geeft een melding voor het tijdig bepalen van het kalium en de eGFR bij de start van anticoagulantia en digoxine en de benodigde jaarlijkse controle.

Signalering op indicaties voor verwijzing

Op basis van de gegevens in het dossier ontvangt u een alert indien er een indicatie bestaat voor het consulteren of verwijzen van een specialist.

Relevante figuren en tabellen bij de hand

NHGDoc zorgt ervoor dat u direct toegang heeft tot relevante informatie in het consult zoals de scoreberekening van de CHA2DS2-VASc-score of de doseringsadviezen voor start behandeling cumarinederivaat.