Chronische Nierschade

Ruim 1 op de 10 Nederlanders (1,7 miljoen mensen) heeft chronische nierschade. Dit aantal neemt verder toe door vergijzing en toename van mensen met diabetes en hoge bloeddruk. Ongeveer 10% van de 49.000 ziekenhuisopnamen in 2013 was gerelateerd aan een verminderde nierfunctie en het niet aanpassen van het medicijngebruik. Een deel van de vermijdbare opnamen ontstaat omdat de nierfunctie niet bekend is; deze is niet gemeten of de uitslag is niet gedeeld door de (huis)arts met de apotheker. NHGDoc ondersteunt u bij het opsporen en monitoren van patiënten met chronische nierschade. Zo weet u zeker dat u de patiënten met een bekende nierfunctie in het oog houdt en eventueel nieuwe risicopatiënten vroegtijdig opspoort. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) bij ondersteunt:

Adviezen indien een dosisaanpassing van de medicatie gewenst is

NHGDoc geeft u adviezen indien een dosisaanpassing gewenst is van de actuele medicatie op basis van de meest recente bepaling van de eGFR. Hierbij krijgt u direct toegang tot de medicatiebewakingsteksten van de KNMP.

Automatisch gegenereerde apothekersbrief

NHGDoc genereert bij een afwijkende nierfunctie automatisch een brief voor de apotheker met de meest recente waarden van de eGFR, kalium en natrium.

Signalering bij een dalende trend van de eGFR

NHGDoc signaleert u bij een dalende trend van de eGFR die groter is dan de verwachte fysiologische achteruitgang.

Signalering op gecontra-indiceerde medicatie

NHGDoc signaleert u op gecontra-indiceerde medicatie in verband met een verminderde nierfunctie.

Ondersteuning bij vaststellen diagnose Chronische Nierschade

NHGDoc ondersteunt u bij het uitvoeren van de benodigde diagnostiek om de diagnose Chronische Nierschade vast te stellen.

Vastleggen ICPC & contra-indicatie code

NHGDoc attendeert u erop de ICPC U99.01 (Chronische Nierschade) vast te leggen, dit in combinatie met een contra-indicatie code “verminderde nierfunctie”. Hiermee activeert u de medicatiebewaking in het HIS.

Indicaties voor consultatie of verwijzing

NHGDoc attendeert u op bestaande indicaties voor consultatie of verwijzing naar de specialist.

Tijdig meten van de nierfunctie

NHGDoc ondersteunt u bij het (tijdig) meten van de nierfunctie bij risicopatiënten.

Kiezen van de juiste aanvullende diagnostiek

NHGDoc ondersteunt u bij het kiezen van de juiste aanvullende diagnostiek aansluitend op de situatie van uw patiënt.

Adviezen over het beleid bij een verminderde nierfunctie of albuminurie

NHGDoc geeft adviezen over het beleid bij een verminderde nierfunctie of albuminurie.