COPD

In de gereviseerde NHG-Standaard COPD (2015) zijn een aantal belangrijke zaken veranderd. Zo is de vaste afkapwaarde van 0.7 vervallen en wordt persisterende obstructie vastgesteld bij een waarde kleiner dan het 5e percentiel van de referentiepopulatie. Ook wordt de ernst van COPD niet meer alleen bepaald door de mate van luchtwegobstructie, maar door de ziektelast; een combinatie van klachten en beperkingen, frequentie van exacerbaties en de voedingstoestand. NHGDoc ondersteunt u bij deze veranderingen en biedt u daarbij de vele voordelen van automatisering. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Berekent referentiewaarden voor luchtwegobstructie

NHGDoc berekent voor u het 5e percentiel van de referentiewaarde op basis van geslacht, leeftijd, lengte en ras van de patiënt. De berekende z-score ziet u direct in het alert. Zo ziet u meteen of er sprake is van afwijkende spirometrie-uitslagen.

Evalueert de ziektelast

NHGDoc beoordeelt de ziektelast aan de hand van de (vastgelegde) uitkomsten van de CCQ en MRC, het aantal exacerbaties en de voedingstoestand en biedt u alerts die zijn afgestemd op de gemeten ziektelast: licht, matig of ernstig.

Geeft aan bij welke patiënten de diagnose COPD heroverwogen kan worden obv de nieuwe referentiewaarden

NHGDoc geeft een alert om de diagose COPD te heroverwegen bij ouderen die op basis van de inmiddels vervallen afkapwaarde de diagnose ‘licht COPD’ hebben gekregen.

Geeft direct inzage in de volgende stap in medicamenteuze behandeling

Indien er sprake is van aanhoudende klachten, krijgt u een alert met daarin een advies voor de volgende stap in de medicamenteuze behandeling. Via het alert heeft u tevens direct toegang tot de medicatietabellen in de NHG-Standaard.

Detecteert discrepanties tussen gestelde diagnosen en uitslagen in dossier

Indien de uitslagen van de spirometrie niet passen bij de gestelde diagnose, of indien de vastgelegde ziektelast afwijkt van de door NHGDoc gemeten ziektelast (beoordeeld aan de hand van de criteria in de NHG-Standaard), ontvangt u een alert.

Signaleert op bestaande indicaties voor verwijzing

Indien er factoren worden gevonden in het dossier die een indicatie vormen voor een verwijzing naar de 2e lijn ontvangt u hierover een alert van NHGDoc.

Detecteert aanwezige risicofactoren en klachten passend bij COPD

NHGDoc scant het dossier op klachten die kunnen passen bij COPD en risicofactoren die een verhoogde kans geven op COPD. Zo vindt NHGDoc relaties die u misschien over het hoofd heeft gezien of komen bepaalde verbanden eerder aan het licht.

Geeft aan welke frequentie van monitoring en spirometrie gewenst is o.b.v. alle patiëntkenmerken

De frequentie van spirometrie en monitoring is afhankelijk van meerdere factoren, zoals ziektelast, rookgeschiedenis en voorgeschreven medicatie. NHGDoc analyseert al deze zaken en geeft een alert indien het termijn voor een controle is verlopen.