CVRM

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de oorzaak van maar liefst 30% van alle sterfte. Vroegtijdige identificatie van patiënten met HVZ en optimale behandeling zorgen voor een verminderd risico op complicaties en sterfte als gevolg van HVZ. NHGDoc ondersteunt u bij de identificatie en behandeling van risicopatiënten. Vanwege het multifactoriële karakter van het risico op HVZ is het samenvattende overzicht dat NHGDoc biedt prettig om te gebruiken. Daarbij wijst NHGDoc u op zaken die snel over het hoofd kunnen worden gezien, zoals potentieel bloeddrukverhogende medicatie of aanwijzingen voor secundaire hypertensie. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Direct toegang tot CVRM risicotabel

Via het NHGDoc alert heeft u direct toegang tot de CVRM risicotabel en de tabel met risicoverhogende factoren. Zo kunt u makkelijk en snel het cardiovasculair risico van uw patiënten bepalen.

Signalering op mogelijke oorzaak therapieresistente hypertensie

NHGDoc scant het dossier op de aanwezigheid van bloeddrukverhogende factoren (zoals specifieke bloeddrukverhogende medicatie) en aanwijzingen voor secundaire hypertensie (zoals hypokaliëmie, chronische nierschade) en toont u een lijst van de gevonden factoren die mogelijk een rol kunnen spelen.

Signalering op tijdige follow-up

Op basis van de kenmerken van de patiënt geeft NHGDoc een melding indien de aanbevolen termijn voor een controle is verstreken. Bijvoorbeeld: controle lipiden, bloeddruk, glucose, controle eGFR, serumkalium en serumcreatinine en overige factoren die het cardiovasculair risicoprofiel bepalen.

Signalering op uitvoering elektrolytbepalingen

NHGDoc geeft een herinnering voor het uitvoeren van een bepaling van het serumcreatinine, serumkalium en albumine in geval van nierfunctiestoornissen, gebruik van diuretica, ACE-remmers of ARB’s.

Medicatie-adviezen

U ontvangt adviezen bij een indicatie voor medicamenteuze behandeling en bij onvoldoende effect van de medicatie op basis van de persoonlijke kenmerken van de patiënt. NHGDoc houdt hierbij rekening met het cardiovasculair risicoprofiel, leeftijd, eventueel aanwezige nierschade, diabetes mellitus, reumatoïde artritis, coronaire hartziekten of een TIA/CVA in de voorgeschiedenis.

Signalering op aanwijzingen familiaire hypercholesterolemie

Attendeert op aanwijzingen voor familiaire hypercholesterolemie

Noot

De diagnostiek van diabetes mellitus type 2 is in NHGDoc ondergebracht in het domein CVRM. Indien de diagnose diabetes mellitus type 2 is vastgelegd middels een ICPC-code of er bloedglucoseverlagende middelen worden voorgeschreven vindt u verdere adviezen met betrekking tot diabetes onder het tabblad DM type 2.  

Suggesties/wensen met betrekking tot herziening NHG-Standaard CVRM?
Momenteel passen wij de adviezen in NHGDoc aan op de derde herziening van de NHG-Standaard CVRM. De huidige adviezen in NHGDoc zijn nog gebaseerd op de NHG-Standaard CVRM uit 2012. In de nieuwe versie wordt onder andere een berekening van het cardiovasculair risico opgenomen. Heeft u suggesties of wensen met betrekking tot dit ziektedomein in NHGDoc? Mail deze dan naar info@nhgdoc.nl.