Diabetes Mellitus type 2

Het doel van de diabeteszorg is het voorkomen of vertragen van complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nefro-, retino– en neuropathie en het verminderen van eventuele klachten. Een goede regulatie van de bloedglucosewaarden, maatregelen om cardiovasculaire risicofactoren gunstig te beïnvloeden en een periodieke controle van nieren, ogen en voeten, zijn hierbij belangrijk. Dit alles vereist een gestructureerde aanpak. NHGDoc ondersteunt u op al deze punten en geeft adviezen die zowel zijn afgestemd het multifactoriële karakter van deze ziekte als de persoonlijke kenmerken van de patiënt. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Signalering tijdige follow-up

Indien de termijn voor een periodieke controle verstreken is ontvangt u een melding van NHGDoc om deze uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan voetonderzoek (o.b.v. Simm’s classificatie), funduscontrole of controle van de nierfunctie, het nuchtere glucose en/of het HbA1c.

Medicatie-adviezen

U ontvangt adviezen bij een indicatie voor medicamenteuze behandeling en bij onvoldoende effect van de medicatie op basis van de persoonlijke kenmerken van de patiënt, zoals de persoonlijke HbA1c streefwaarde. Hierbij houdt NHGDoc rekening met bestaande contra-indicaties of intoleranties. Ook ontvangt u een melding wanneer er medicatie wordt voorgeschreven die ongewenst is.

Ondersteuning vroege opsporing

U ontvangt een melding bij patiënten die in aanmerking komen voor preventieve screening op diabetes. Onder andere bij: 1. Vrouwen met zwangerschapsdiabetes of polycysteusovariumsyndroom (PCOS) in de voorgeschiedenis. 2. Patiënten met ≥ 2 klachten die passen bij diabetes ontvangt u een melding voor screening op het ontstaan van diabetes. 3. Patiënten met een verhoogd risico o.b.v. risicofactoren in het dossier.

Ondersteuning diagnostiek

NHGDoc ondersteunt u bij de diagnostiek middels een reminder voor het herhalen van de glucosebepaling bij een gestoorde/verhoogde nuchtere glucose of gestoorde glucosetolerantie.

Leefstijladviezen

Leefstijlverandering vormt de basis van de behandeling. Daarom ontvangt u ook leefstijladviezen uit NHGDoc. Omdat alle patiënten in aanmerking komen voor leefstijladviezen kunt u deze adviezen vaak te zien krijgen. Vindt u dit vervelend, dat kunt u overwegen deze adviezen uit te zetten.

Glucose dagcurve

NHGDoc geeft een melding om een glucose dagcurve te maken indien het HbA1c afwijkt van de nuchtere glucose.

Adviezen bij dreigende dehydratie

NHGDoc geeft aan welke middelen gestaakt of in dosering aangepast moeten worden in het geval van dreigende dehydratie.

Melding bij aanwijzingen MODY

NHGDoc geeft een melding indien er aanwijzingen zijn voor Mature-onset Diabetes of the Young.

Wijzigingen update
  • De wijzigingen naar aanleiding van de derde herziening van de NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement zijn verwerkt.
  • De adviezen met betrekking tot de diagnostiek van DM2 komen voortaan uit de module DM2 en niet langer uit de module CVRM.
  • Alle adviezen met betrekking tot bloeddrukverlagende en cholesterolverlagende middelen zijn voortaan te vinden onder de module CVRM.