Diabetes Mellitus type 2

Het doel van de diabeteszorg is het voorkomen of vertragen van complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nefro-, retino– en neuropathie en het verminderen van eventuele klachten. Een goede regulatie van de bloedglucosewaarden, maatregelen om cardiovasculaire risicofactoren gunstig te beïnvloeden en een periodieke controle van nieren, ogen en voeten, zijn hierbij belangrijk. Dit alles vereist een gestructureerde aanpak. NHGDoc ondersteunt u op al deze punten en geeft adviezen die zowel zijn afgestemd het multifactoriële karakter van deze ziekte als de persoonlijke kenmerken van de patiënt. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt.
Wijzigingen update

  Signalering tijdige follow-up

  Indien de termijn voor een periodieke controle verstreken is ontvangt u een melding van NHGDoc om deze uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan voetonderzoek (o.b.v. Simm’s classificatie), funduscontrole of controle van de nierfunctie, het nuchtere glucose en/of het HbA1c.

  Medicatie-adviezen

  U ontvangt adviezen bij een indicatie voor medicamenteuze behandeling en bij onvoldoende effect van de medicatie op basis van de persoonlijke kenmerken van de patiënt, zoals de persoonlijke HbA1c streefwaarde. Hierbij houdt NHGDoc rekening met een eventueel zeer hoog risico op HVZ, bestaande contra-indicaties en intoleranties. Daarnaast ontvangt u een melding wanneer er medicatie wordt voorgeschreven die ongewenst is.

  Ondersteuning diagnostiek

  NHGDoc ondersteunt u bij de diagnostiek middels een reminder voor het herhalen van de glucosebepaling bij een gestoorde/verhoogde nuchtere glucose of gestoorde glucosetolerantie.

  Leefstijladviezen

  Leefstijlverandering vormt de basis van de behandeling. Daarom ontvangt u ook leefstijladviezen uit NHGDoc. Omdat alle patiënten in aanmerking komen voor leefstijladviezen kunt u deze adviezen vaak te zien krijgen. Vindt u dit vervelend, dat kunt u overwegen deze adviezen uit te zetten.

  Beleid bij verminderde nierfunctie

  U ontvangt adviezen over benodigde aanpassingen in de medicatie in het geval van een verminderde nierfuctie en dreigende dehydratie.

  Glucose dagcurve

  NHGDoc geeft een melding om een glucose dagcurve te maken indien het HbA1c afwijkt van de nuchtere glucose.

  Melding bij aanwijzingen MODY

  NHGDoc geeft een melding indien er aanwijzingen zijn voor Mature-onset Diabetes of the Young.