Fractuurpreventie

Patiënten ouder dan 50 jaar met een wervelfractuur of een recente niet-wervelfractuur hebben een 2 tot 5 maal verhoogd risico op een volgende fractuur. Van de huisarts wordt gevraagd om bij deze patiënten (indien nog niet bepaald) een risico-inventarisatie te maken op basis van beeldvormende diagnostiek en een valrisico inventarisatie. NHGDoc ondersteunt u bij het maken van deze risico-inventarisatie en geeft hierop aansluitende adviezen. Zo kunt u gericht actieve preventie toepassen bij patiënten met een sterk verhoogd fractuurrisico. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Signalering staken bisfosfonaten na 5 jaar

NHGDoc geeft een melding bij alle patiënten die ≥ 5 jaar bisfosfonaten gebruiken, om deze te staken (tenzij er sprake is van een persisterend hoog fractuurrisico).

Automatische berekening risicoscore fracturen

NHGDoc analyseert het fractuurrisico van alle patiënten > 50 jaar met een wervelfractuur of een recente niet-wervelfractuur o.b.v. het logaritme in de NHG-Standaard. Hierbij vindt ook een automatische berekening van de risicoscore plaats.

Signalering op risicofactoren

NHGDoc geeft een melding indien er factoren worden gevonden in het dossier die het risico op een fractuur verhogen.

Adviezen over aanvullend onderzoek

NHGDoc geeft op basis van de patiëntkenmerken in het dossier aan of en welk aanvullend onderzoek is geïndiceerd: een DXA en/of VFA of aanvullend labonderzoek.

Signalering op indicaties voor verwijzing

NHGDoc geeft een melding indien er een indicatie is voor verwijzing naar de tweede lijn, zoals: • Er zijn aanwijzingen in het dossier gevonden voor een secundaire osteoporose. • Bij ≥ 2 nieuwe fracturen ondanks behandeling met bisfosfonaten > 1 jaar.

Medicatie adviezen

NHGDoc geeft adviezen over aanbevolen medicatie, afgestemd op de hoogte van het fractuurrisico van de patiënt.