Hartfalen

Huisartsen hebben soms moeite met het herkennen van patiënten met hartfalen door onder andere het aspecifieke klachtenpatroon. Daarnaast worden de meeste patiënten voor de behandeling van hartfalen verwezen naar de tweede lijn. De groep patiënten die u wel in de praktijk behandelt is waarschijnlijk te klein om hier routine in te ontwikkelen. NHGDoc biedt dan uitkomst. Voor iedere patiënt ontvangt u een passend advies voor het juiste beleid of de juiste stap in medicatie, afgestemd op onder andere het type hartfalen. Zo helpt deze module u aan hartfalen te denken wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een verhoogd risico of op basis van klachten en symptomen van de patiënt. Lees hieronder waarin NHGDoc u allemaal ondersteunt:

Signalering bij verdenking op hartfalen

NHGDoc helpt u aan hartfalen te denken op het moment dat er klachten, symptomen en/of uitlokkende factoren voor hartfalen gevonden worden in het patiëntendossier.

Identificatie mogelijke oorzaak hartfalen

NHGDoc gaat in het dossier op zoek naar de mogelijke oorzaak van het hartfalen, zodat u dit mee kunt nemen in de behandeling en/of het overleg met de cardioloog.

Diagnostiek

NHGDoc ondersteunt bij de diagnostiek en de conclusie die verbonden kan worden aan de uitslagen van het ECG en (NT-pro)BNP op basis van de afkappunten opgesteld door het NHG (die afwijken van de afkappunten van regionale laboratoria).

Medicatie-adviezen naar type hartfalen

U ontvangt adviezen over de juiste stap in de medicamenteuze behandeling bij een bestaande indicatie of onvoldoende effect van de medicatie. Dit advies wordt afgestemd op het type hartfalen, kalium, de nierfunctie en eventueel aanwezige contra-indicaties. Ook ontvangt u adviezen over welke medicatie te staken of in dosering aan te passen i.v.m. achteruitgang van de nierfunctie of elektrolytstoornissen.

Controle nierfunctie & elektrolyten

NHGDoc geeft een herinnering voor het controleren van het creatinine, kalium, natrium en de eGFR i.v.m. medicatie en monitoring.

Signalering op tijdige follow-up

Op basis van de kenmerken van de patiënt geeft NHGDoc een melding indien de aanbevolen termijn voor een controle is verstreken. Bijvoorbeeld controle van gewicht, pols, bloeddruk en nierfunctie.

Indicaties verwijzing of consultatie

NHGDoc geeft een melding indien er een indicatie bestaat voor een verwijzing naar of consultatie van een cardioloog of internist.

Leefstijladviezen

NHGDoc voorziet in leefstijladviezen op het gebied van voeding en beweging. Bijvoorbeeld beperking van vocht- en zoutinname.

Direct toegang relevante informatie

NHGDoc biedt via een link in het alert direct toegang tot relevante documenten uit de NHG-Standaard, zoals:

  • Stroomdiagram diagnostiek van chronisch hartfalen.
  • NYHA-classificatie type hartfalen.
  • Stappenplan hartfalenmedicatie.
  • Doseringsschema’s van medicatie bij hartfalen.
  • Veelvoorkomende etiologische factoren bij hartfalen.

Noot

Het is mogelijk om in uw HIS het type hartfalen op basis van de LVEF vast te leggen. Legt u deze vast? Dan houdt NHGDoc hier rekening mee bij het geven van de medicatie-adviezen. Zoek op de term LVEF om de bepaling te vinden in uw HIS.