Hartfalen

Vroegtijdige opsporing en adequate behandeling van hartfalen kunnen symptomen en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren en het risico op niet-fatale en fatale events verkleinen. NHGDoc ondersteunt u bij het opsporen van aanwijzingen voor en uitlokkende factoren van hartfalen en geeft medicamenteus advies op maat. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Signalering aanwijzingen/uitlokkende factoren hartfalen

NHGDoc geeft een melding om aanvullend onderzoek te verrichten indien er klachten of symptomen worden gevonden die wijzen op hartfalen of indien er factoren in het dossier worden gevonden die hartfalen kunnen uitlokken.

Signalering op tijdige follow-up

Op basis van de kenmerken van de patiënt geeft NHGDoc een melding indien de aanbevolen termijn voor een controle is verstreken. Bijvoorbeeld: controle gewicht, pols, bloeddruk en eGFR.

Signalering op uitvoering elektrolytbepalingen

NHGDoc geeft een herinnering voor het uitvoeren van een bepaling van het serumcreatinine en serumkalium bij gebruik van hartfalenmedicatie.

Adviezen hyponatriëmie

NHGDoc geeft adviezen over het gepaste beleid bij een hypo-/hypervolemische hyponatriëmie.

Signalering tekenen overvulling

NHGDoc geeft een melding indien er aanwijzingen zijn voor overvulling.

Indicaties verwijzing of consultatie

NHGDoc geeft een melding indien er een indicatie bestaat voor een verwijzing naar de specialist.

Medicatie adviezen

U ontvangt adviezen bij een indicatie voor medicamenteuze behandeling en bij onvoldoende effect van de medicatie op basis van de persoonlijke kenmerken van de patiënt. NHGDoc houdt hierbij rekening met het kalium, de nierfunctie en eventueel aanwezige contra-indicaties. Ook ontvangt u adviezen over welke medicatie te staken of in dosering aan te passen i.v.m. aanwezig hartfalen of hyperkaliëmie.

Direct toegang relevante informatie

NHGDoc biedt via een link in het alert direct toegang tot relevante documenten uit de NHG-Standaard, zoals: - Algoritme voor het diagnosticeren van hartfalen. - Doseringsschema’s van medicatie bij hartfalen. - Medicamenteuze behandeling van systolisch hartfalen. - Veelvoorkomende klinische manifestaties van hartfalen. - Oorzaken van hartfalen.