Hepatitis

Weet u nog precies welke diagnostiek u moet aanvragen bij een vermoeden op hepatitis? En welke acties u moet ondernemen, afhankelijk van of er sprake is van een acute of chronische infectie? Vroegtijdige opsporing en de juiste behandeling kunnen een groot deel van de circa 500 mensen die ieder jaar overlijden aan de gevolgen van een chronische hepatitis B- of C-infectie voorkomen. NHGDoc zorgt ervoor dat u direct de juiste informatie paraat heeft omtrent hepatitis en u geen zaken over het hoofd ziet. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Voorziet u van advies op het gebied van diagnostiek

NHGDoc ondersteunt u in het proces van het aanvragen tot de juiste laboratoriumdiagnostiek tot het stellen van de juiste diagnose op basis van de gevonden uitslagen.

Geeft advies over het juiste beleid bij virale hepatitis A, B en C

NHGDoc geeft aan in welke gevallen de meldingsplicht van toepassing is, wanneer er een indicatie bestaat voor verwijzing en of en welke voorlichting u kunt geven aan de patiënt.

Ondersteunt bij het opsporen van oorzaken voor een verhoogd ALAT

NHGDoc analyseert het complete dossier en geeft een melding indien er een oorzaak wordt gevonden voor een verhoogd ALAT of welk aanvullend onderzoek er nog verricht moet worden om de oorzaak op te sporen.

Geeft adviezen in geval van leversteatose

NHGDoc geeft op basis van de gegevens in het dossier aan of er aanwijzingen zijn gevonden voor een alcoholische of niet-alcoholische leversteatose en welke aanvullende controles, leefstijladviezen en patiëntenvoorlichting hierbij zijn aangewezen.

Signaleert op indicaties voor verwijzing

NHGDoc geeft aan wanneer er een indicatie is voor verwijzing of consultatie met de specialist. Zo ontvangt u bijvoorbeeld een advies om te verwijzen naar een hepatitisbehandelcentrum bij patiënten waarbij in het verleden een chronische (meestal ‘inactieve’) hepatitis B is vastgesteld.

Ondersteunt u bij monitoring en follow-up van patiënten

NHGDoc geeft aan wanneer de termijn voor controles bij een chronische hepatitis B is verstreken. Hiermee garandeert u een tijdige monitoring en follow-up van uw patiënten en voorkomt u patiënten uit het oog te verliezen.

Biedt een directe link naar relevante informatie

Ieder NHGDoc advies bevat een directe link naar naar belangrijke tabellen en figuren uit de NHG-Standaard (zoals het stroomschema verhoogd ALAT) en handige links (zoals een link naar de desbetreffende LCI-richtlijn voor achtergrondinformatie bij het melden van hepatitis A, B of C). Zo heeft u relevante informatie direct bij de hand.