Maagbescherming

Maagzuurremmers worden in veel gevallen voorgeschreven zonder dat hier (nog) een goede indicatie voor bestaat. Onnodig chronisch gebruik van protonpompremmers (PPI’s) kan atrofische gastritis veroorzaken met bijbehorend risico op maagcarcinoom. NHGDoc helpt u patiënten op te sporen die onterecht langdurig een PPI gebruiken of die juist een indicatie hebben voor een maagbescherming wegens een maagcomplicatie in de voorgeschiedenis. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Signalering op indicatie PPI bij NSAID of salicylzuurderivaat als trombocytenaggregatieremmer

NHGDoc signaleert op indicaties voor medicamenteuze preventie van maagcomplicaties door middel van een protonpompremmer (PPI) bij een voorgeschreven niet-selectieve NSAID of salicylzuurderivaat als trombocytenaggregatieremmer. NHGDoc geeft hierbij aan welke factoren een indicatie vormen.

Signalering op indicatie PPI bij risicomedicatie

NHGDoc signaleert op indicaties voor het voorschrijven van een PPI bij het gebruik van risicomedicatie met als contra-indicatie een peptisch ulcus in de voorgeschiedenis. Voorbeelden van deze risicomedicatie zijn: anticoagulantia, corticosteroïden, serotonerge antidepressiva, chloralhydraat en spironolacton.

Melding staken PPI

NHGDoc geeft een melding om een PPI te staken indien hier geen indicatie voor is gevonden in het dossier.

Melding interactie omeprazol met clopidogrel

Signaleert op voorgeschreven combinatie van omeprazol en clopidogrel. Deze combinatie is gecontra-indiceerd. NHGDoc detecteert deze combinatie en geeft tevens adviezen over een geschikt alternatief middel.

Noot

Noot: NHGDoc controleert niet op indicaties voor chronisch PPI-gebruik. Deze indicaties kunnen momenteel onvoldoende gecodeerd worden middels een ICPC-code en zijn daarom niet goed te controleren door NHGDoc.