Polyfarmacie

Het wordt steeds vaker van u als arts verwacht een structurele medicatiebeoordeling uit te voeren bij polyfarmaciepatiënten. Dit vraagt van u de nodige tijdsinvestering. NHGDoc ondersteunt u bij het identificeren van patiënten ouder dan 65 jaar met polyfarmacie. Daarbij voert NHGDoc voor u een screening uit op basis van de zogenaamde STOPP- en START-criteria (STOPP staat voor “Screening tool of older person”s prescriptions” en START staat voor “Screening tool to alert doctors to right treatment”). Dit screeningsinstrument wordt in de multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen aanbevolen als screeningsinstrument bij de farmacotherapeutische analyse. De STOPP- en START-criteria geven op basis van concrete evidence based aanbevelingen een overzicht van welke medicatie potentieel gestopt kan worden, maar ook welke nieuwe medicatie u kan overwegen te starten. Zo voorkomt u zowel over- als onderbehandeling bij ouderen. Het overzicht van de STOPP- en START-criteria in het NHGDoc alert kunt u handig gebruiken tijdens het FTO met de apotheker. Hieronder leest u waar NHGDoc u (o.a.) in ondersteunt:

Identificeert alle polyfarmacie-patiënten in uw praktijk

Bij alle polyfarmaciepatiënten waarop minimaal één STOPP- en/ of START-criterium van toepassing is, ontvangt u een polyfarmacie alert uit NHGDoc. Polyfarmacie is hierbij gedefinieerd als ≥ 5 geneesmiddelen uit verschillende therapeutische subgroepen die chronisch (aangemerkt als chronisch of langer dan 6 maanden gebruikt) worden voorgeschreven bij patiënten van 65 jaar en ouder.

Signaleert wanneer er medicatie potentieel gestopt moet worden

Onjuist geneesmiddelengebruik wordt opgespoord aan de hand van de STOPP-criteria. Denk aan overbehandeling, behandeling zonder indicatie, contra-indicaties, etc.

Geeft aan welke medicatie potentieel gestart kan worden

NHGDoc spoort eventuele onderbehandeling op aan de hand van de START-criteria.

Ondersteunt u bij de voorbereiding van medicatiebeoordelingen

Met het polyfarmacie alert heeft u direct een overzicht van alle STOPP- en START-criteria die op uw patiënt van toepassing zijn. Ook ziet u direct waarom de criteria van toepassing zijn, m.a.w.: wat er in het dossier gevonden is.